Arnout Coel

Vlaams volksvertegenwoordiger

Maarten De Veuster

Vlaams volksvertegenwoordiger

Rita Moors

Rita Moors

Vlaams volksvertegenwoordiger

Katja Verheyen

Vlaams volksvertegenwoordiger

Fractiemedewerkers

Stephanie Ryckewaert

Stafmedewerker fractiesecretariaat en fractiemedewerker Sport, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

Annelies Bloem

Annelies Bloem

Fractiemedewerker Onderwijs

Fractiemedewerker Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme, Wonen en Onroerend Erfgoed

Bert Deleersnijder

Fractiemedewerker Binnenlands Bestuur, Inburgering, Brussel en Vlaamse Rand en Gelijke Kansen

Sofie Pootemans

Fractiemedewerker Welzijn en Gezin

Tijl Rommelaere

Fractiemedewerker Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Raf Van Bulck

Raf Van Bulck

Fractiemedewerker Financiën en Begroting

Bram Vanelverdinghe

Fractiemedewerker Leefmilieu, Natuur, Energie en Dierenwelzijn

Laurens Verrelst

Laurens Verrelst

Fractiemedewerker Cultuur, Media en Jeugd