Staatsschuld

Sinds 2007 is de Belgische overheidsschuld, toen ruim tachtig procent van het bruto binnenlands product ( Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp), weer aan het stijgen. En intussen heeft ze de 'magische' grens van de honderd procent opnieuw overschreden. 

Het schuldenniveau is daarmee zo hoog geworden dat de intrest erop een fiks deel uit de jaarlijkse begrotingsmiddelen hapt. Geld dat we bijgevolg niet voor 'gewoon' beleid kunnen gebruiken. Bovendien dreigt de Belgische overheid opnieuw geld te moeten lenen om die intrest te kunnen betalen. Dat is de fameuze rentesneeuwbal.

Hoog tijd dus voor verandering. Enkel het Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen. confederalisme biedt een realistisch perspectief op de afbouw van de gigantische Belgische staatsschuld.

Staatsschuld