De achteruitgang van het dieren- en plantenleven op het platteland moet stoppen. Wij pleiten voor herstelmaatregelen. Daarbij stimuleren we de aanplanting en aanleg van bomen, struiken, poelen, vluchtstroken voor akkerfauna en -flora.

Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van planten en gewassen. Voor de landbouw is het essentieel dat bijenkolonies in stand worden gehouden. Bijensterfte brengt de levensvatbaarheid van onze akker- en tuinbouwbedrijven in gevaar.