De Belgische gevangenissen blijven overvol. De overbevolking is de laatste jaren wel significant gedaald, mede dankzij de enorm toegenomen repatriëringen van criminele illegalen onder toenmalig staatssecretaris Theo Francken, maar blijft te hoog. De N-VA pleit dan ook al jaren voor de uitbreiding van de gevangeniscapaciteit. De bestaande inrichtingen moeten worden gemoderniseerd. Alle geplande gevangenissen moeten écht gebouwd worden. Helaas is het in dit land niet eenvoudig om de eerste spade in de grond te steken voor de bouw van een gevangenis. Daarom vindt de N-VA dat men flexibeler moet omgaan met het zoeken naar oplossingen: bijkomende capaciteit creëren kan ook door tijdelijk plaatsen te voorzien.