Als verantwoordelijke gemeenschap moeten we de ambitie hebben om verslaving terug te dringen en verslaafden zo snel mogelijk opnieuw te integreren in onze maatschappij en arbeidsmarkt. Daarom pleit de N-VA voor een geïntegreerd drugsbeleid dat rust op drie pijlers: preventie, hulpverlening en ordehandhaving. Anders gezegd: voorkomen waar kan, helpen waar nodig en bestraffen waar moet.

De N-VA wil druggebruikers van hun gewoonte afhelpen voor hun gebruik problematisch wordt. Wie toch op een problematische manier drugs gebruikt, moet eerst de kans krijgen om zich te laten behandelen. Overlast voor de bevolking moeten we aanpakken en misdrijven bestraffen, ook met celstraffen. Tegen producenten, invoerders en dealers moet de overheid hard optreden.

Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, wil de N-VA dat er bijzondere aandacht gaat naar sensibilisering en preventie. Om die reden vinden wij een gedoogbeleid een fout signaal. En ook al kennen sommige softdrugs een hoge graad van sociale aanvaarding, van een legalisering kan voor ons geen sprake zijn. Enkel het gebruik van bepaalde softdrugs voor medische en wetenschappelijke doeleinden wil de N-VA toelaten en ondersteunen.