Karolien Grosemans

Kamerlid

Karolien Grosemans is 43 jaar en woont met haar man Alex, en hun twee zonen in Herk-de-Stad. Ze studeerde Germaanse filologie Engels en Duits aan de KULeuven. Vele Herkenaren leerden haar kennen als leerkracht in de Sint-Martinusscholen. Karolien is lid van het Davidsfonds en de Vlaamse Volksbeweging. Sinds 2005 is ze lid van de N-VA.

Eerste stappen in de politiek

In 2006 behaalde Karolien een zitje in de OCMW-raad van Herk-de-Stad. In 2009 kwam ze in de gemeenteraad terecht. Daar kreeg ze het oppositievoeren al snel onder de knie. Ondertussen werd ze ook verkozen tot ondervoorzitter van N-VA Limburg.

Karolien engageerde zich in die periode voor werkgelegenheid, gelijke kansen, aangename woonbuurten, verkeersveiligheid en kinderopvang. Ook ijverde ze voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen in de gemeenteraad en in adviesraden.

Als enige vrouw in de commissie Defensie

Karoliens carrière als Kamerlid begon op 13 juni 2010. Ze dompelde zich meteen onder in Sociale Zaken en Defensie, maar koos ervoor zich te specialiseren. Vandaag zetelt ze in de eerste plaats als vast lid (en enige vrouw) in de commissie Defensie. Hier houdt ze zich vooral bezig met de thema's investeringen, legeraankopen, de medische sector en welzijn.

Karolien weet intussen dat het leger dichter bij de mensen staat dan we soms denken. Vooral in Limburg, waar Defensie de grootste werkgever is. Samen met haar N-VA-collega’s pleit Karolien voor meer internationale samenwerking, opdat ons leger in de 21ste eeuw nog een toekomst heeft.

OCMW-voorzitter en schepen Sociale Zaken in Herk-de-Stad

Ondertussen stond het leven in Herk-de-Stad niet stil. In 2011 legde Karolien er als eerste vrouwelijke fractieleider de meerderheid het vuur aan de schenen.

In 2012 was Karolien lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen. De lokale N-VA-afdeling groeide van 3 naar 7 zetels. Als OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken werkt Karolien nu vanuit de nieuwe coalitie mee aan het beleid in Herk-de-Stad, nog steeds met hetzelfde maatschappelijk engagement waarmee ze ooit startte.

Vlaanderen moet het voortouw nemen

Het is Karoliens overtuiging dat Vlaanderen gas moet geven om hogerop te komen en ambitieuze doelstellingen te realiseren. Met Franstalige politici die federaal steeds opnieuw op het rempedaal staan is het moeilijk besturen en verliezen we kostbare tijd.