Defensie

De N-VA kiest voor een inzetbaar leger dat zijn internationale plicht vervult. We kunnen enkel rekenen op de solidariteit van onze partners wanneer ook wij als loyale partner ons deel doen. 

Financiering, investeringen en een degelijk personeelsbeleid moeten verzekerd zijn. Al een kwart eeuw gaan die er voortdurend op achteruit. Dat ondergraaft de werking en inzetbaarheid van ons leger.

Er wordt internationaal steeds meer samengewerkt tussen legers, vooral binnen Europa. De NAVO blijft een van de belangrijkste pijlers om onze veiligheid te garanderen. Ook binnen de EU wordt er werk gemaakt van een defensie- en veiligheidsbeleid. De oprichting van een Europees leger staat echter nog veraf. In afwachting pleit de N-VA voor een samensmelting van de Benelux-legers.

Defensie

Onderwerpen

Leger

Het budget voor Defensie is op vijftien jaar tijd met bijna een derde verminderd, net als het aantal militairen. Die …

Militaire operaties

Defensie is een instrument voor vrede en veiligheid dat de N-VA enkel wil inzetten wanneer alle diplomatieke middelen …

Benelux-defensie

Voor de N-VA blijven de Europese Unie en de NAVO de twee hoekstenen van de Europese veiligheidsarchitectuur. Het NAVO …