Gezondheidszorg

De N-VA wil een verantwoorde en betaalbare gezondheidszorg, die snel en efficiënt gezond maakt.

België besteedt volgens de OESO De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), opgericht in 1961 als uitvloeisel van het Marshallplan, is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen hun gezamenlijke problemen op te lossen en hun internationaal beleid onderling af te stemmen. Om vergelijkende analyses te doen, verzamelt de organisatie ook statistische informatie. Die OESO-analyses zijn voor de N-VA een waardevolle basis om het beleid aan af te toetsen of het zelf mee vorm te geven. OESO meer aan gezondheidszorg dan het Europese gemiddelde. Daarbij betaalt de patiënt nog relatief veel uit eigen zak. 

Ondanks die hoge uitgaven is ons gezondheidsbeleid niet op alle vlakken even efficiënt. Na de zesde staatshervorming zal dat beleid nog meer versnipperd zijn dan vandaag. Die versnippering leidt tot hoge administratie- en coördinatiekosten. Dat geld kan beter gebruikt worden om te streven naar een gezondere bevolking. Dat kan alleen maar als we die bevoegdheid volledig naar Vlaanderen halen. 

 

Gezondheidszorg