De kinderopvang moet voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol zijn. Voor de N-VA betekent dit dat we voorrang verlenen voor ouders die werken of een werkgerichte opleiding volgen en flexibele kinderopvang organiseren, want niet iedereen werkt van 9 tot 5.

Daarnaast moet er ruimte blijven voor zelfstandig initiatief. Regulitis ondergraaft vaak de ontwikkeling en werking van goede initiatieven. Vandaar dat de N-VA pleit voor meer regels waar nodig maar vooral minder regels waar mogelijk. Naast klassieke initiatieven, moedigen we ook ondernemingen en bedrijventerreinen aan om een crèche aan te bieden aan hun werknemers.

Ten slotte blijft het gebruik van het Nederlands in de kinderopvang belangrijk.