De kinderopvang moet voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol zijn. Daarom heeft de N-VA er in de Vlaamse Regering voor gezorgd dat er voorrang is voor iedereen die werkt of een werkgerichte opleiding volgt. Ook willen we inzetten op flexibele kinderopvang, want niet iedereen werkt van 9 tot 5. De N-VA pleit ook om de kosten voor kinderopvang 100% fiscaal aftrekbaar te maken.

Daarnaast moet er ruimte blijven voor zelfstandig initiatief. Regulitis ondergraaft vaak de ontwikkeling en werking van goede initiatieven. Vandaar dat de N-VA pleit voor minder regels waar mogelijk. Naast klassieke initiatieven moedigen we ook ondernemingen en bedrijventerreinen aan om een crèche aan te bieden aan hun werknemers.

Ten slotte blijft het gebruik van het Nederlands in de kinderopvang belangrijk.