Staats​hervorming

België is de optelsom van twee democratieën. Vlaanderen en Wallonië verschillen grondig van mening over alle belangrijke  thema’s, zoals de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid, immigratie, belastingen, de loonkost,... België werd het land van de stilstand en blokkering. En in een wereld die razendsnel verandert, is stilstaan achteruit gaan.

Dit land heeft verandering nodig. Géén staatshervorming zoals de zes vorige. Geen staatshervorming waarbij Vlamingen in ruil voor een grote zak geld, stukjes en brokjes van bevoegdheden krijgen. Willen we echt iets veranderen, dan moeten we de structuren veranderen.

De N-VA kiest dan ook voor het Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen. confederalisme. Zo kunnen we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen oplossingen en onze eigen centen. En dan kunnen we ook beslissen over hoe en op welke domeinen we gaan samenwerken. Niet zoals vandaag, omdat we móeten. Maar omdat we wíllen. Omdat we er beiden beter van worden.

 

Staats|hervorming

Onderwerpen

Zesde staatshervorming

De klassieke staatshervormingen verlopen steeds volgens hetzelfde recept. Vlaanderen krijgt stukjes en brokjes van …

Confederalisme

De N-VA pleit voor confederalisme. Zo kunnen we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen oplossingen en onze eigen …

Transfers

Acht miljard euro of 3 000 euro per werkende Vlaming. Dat is wat Vlaanderen elk jaar opnieuw betaalt aan Wallonië en …

BHV

De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (B-H-V) is gesplitst. Dat klopt. Maar de Vlamingen betalen wel een prijs. Een prijs …

Partijfinanciering

Vandaag krijgen politieke partijen jaarlijks miljoenen euro’s toegeschoven. Voor de N-VA mag dat gerust een pak minder …