Staats|hervorming

Staats​hervorming

België is de optelsom van twee democratieën. Vlaanderen en Wallonië verschillen grondig van mening over alle belangrijke  thema’s, zoals de sociale zekerheid, immigratie, belastingen, de loonkost,... België werd het land van de stilstand en blokkering. En in een wereld die razendsnel verandert, is stilstaan achteruit gaan.

Dit land heeft verandering nodig. Géén staatshervorming zoals de zes vorige. Geen staatshervorming waarbij Vlamingen in ruil voor een grote zak geld, stukjes en brokjes van bevoegdheden krijgen. Willen we echt iets veranderen, dan moeten we de structuren veranderen.

De N-VA kiest dan ook voor het confederalisme. Zo kunnen we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen oplossingen en onze eigen centen. En dan kunnen we ook beslissen over hoe en op welke domeinen we gaan samenwerken. Niet zoals vandaag, omdat we móeten. Maar omdat we wíllen. Omdat we er beiden beter van worden.