Privacy staat nooit op zichzelf, maar dient een reflex te zijn in alle wetgeving die gemaakt wordt en in het beleid dat gevoerd wordt.

Nieuwe technologieën hebben onze samenleving sterk veranderd. Ze zijn zowel de vriend als de vijand van ons veiligheidsbeleid. Technologische vernieuwing kan ons leven veiliger maken, maar altijd zal de afweging moeten worden gemaakt tussen het recht op veiligheid (wat het hoogste mensenrecht is) en het recht op privacy. Die balans moet goed in de gaten worden gehouden bij het nemen van maatregelen.