Vlaamse Rand

Vlaamse Rand

De gemeenten rond Brussel zijn Vlaams en moeten Vlaams blijven.

Wanneer Nederlanders zich in de provincie Antwerpen vestigen, schuift de grens niet op. Wanneer een gepensioneerde Vlaming verhuist naar Benidorm, eist hij geen voorrechten. Waarom zouden anderstaligen die zich in de Vlaamse Rand rond Brussel vestigen dan een uitzondering zijn?

Brussel heeft een grote uitstraling op het omliggende gebied. Maar dat wil niet zeggen dat de Vlaamse Rand moet verfransen – of liever ontnederlandsen. Mensen kiezen vrij de taal die zij privé gebruiken. Maar het Nederlands is er de enige officiële taal.

In het straatbeeld, het onderwijs en bij de overheid krijgt het Nederlands absolute voorrang. Dat is niet enkel een princiepskwestie. Het helpt anderstaligen om de Nederlandse taal te oefenen en staat hen zo bij in de integratie in de lokale gemeenschap.

Alles begint bij respect voor de bestaande taal- en kieswetten. Burgemeesters of schepenen die de wet overtreden, worden geschorst. En wanneer een rechtbank uitspraken doet over de toepassing van de wetten, mogen Franstalige politici die niet zomaar naast zich neerleggen.