Voor de N-VA is het essentieel dat aan het hoofd van een democratie een verkozen staatshoofd staat, en niet een eerstgeborene. De burgers moeten zelf kunnen bepalen wie aan het roer staat. Voorrechten op basis van geboorte zijn niet meer van deze tijd. De monarchie is achterhaald en dooft uit met het huidige regerende staatshoofd.

In afwachting van een akkoord over de afschaffing van het koningshuis kan er een protocollair koningschap komen. De koning mag zich niet langer inlaten met de regeringsvorming, toekenning van adellijke titels, gratieverzoeken, ondertekening van wetten, enzovoort. De kabinetschef van de koning komt, zoals in Nederland, onder politiek toezicht te staan.