De N-VA is een eurorealistische partij. We kiezen voor een sterk Vlaanderen in een Europese Unie die sterk is waar nodig. Besluitvorming moet zo dicht mogelijk bij de burger gebeuren en we gaan daarom consequent na of de beleidsdoelstellingen niet beter op regionaal, nationaal of lokaal vlak bereikt kunnen worden (subsidiariteitstoets) en of Europees optreden een toegevoegde waarde biedt.

Uitdagingen die te groot zijn voor een land

De EU is het beleidsniveau voor uitdagingen die te groot zijn voor één land. Als de Unie een doeltreffender beleid kan voorstellen dan elke lidstaat afzonderlijk, dan is haar optreden gerechtvaardigd.

De N-VA wil een sterker Europa voor méér welvaart, méér veiligheid en een beter migratiebeleid. De interne markt en de euro hebben ons geen windeieren gelegd. De verdieping van de interne markt en de handhaving van de interne marktregels zorgt voor bijkomende welvaartscreatie. Het Europese niveau is daarenboven goed geplaatst om de strijd aan te gaan tegen het terrorisme, mensensmokkel en de cybercriminaliteit. De Unie is  een belangrijke schakel in een kordaat asiel en migratiebeleid, waarbij we verder willen evolueren naar een Australisch asielmodel. 

Kerntakenbeleid

De EU moet niet over alles beslissen, maar focussen op haar kerntaken. We kiezen voor een Europa waar lidstaten kunnen beslissen wat ze wel en niet samen doen en voor een Unie die de eenheid in verscheidenheid bewaakt.  Een Verenigde Staten van Europa is géén goed idee. De EU mag nooit uitgroeien tot een superstaat. De Unie moet groeien van onderuit en mag niet van bovenaf worden opgelegd. De Europese lidstaten moeten hun identiteit bewaren. We willen een Europa waar Vlaanderen mee aan de tafel zit en waar het zelfbeschikkingsrecht van volkeren gerespecteerd wordt.

Nabuurschapsbeleid

Om gezamenlijke uitdagingen aan de buitengrenzen van Europa aan te pakken, zetten we in op een goed nabuurschapsbeleid. We bieden een Europees perspectief aan landen uit, bijvoorbeeld, de Westelijke Balkan en Oekraïne, en dit op basis van een fair en transparant toetredingsproces, waarbij deze landen aan alle toetredingscriteria moete voldoen. Uiteraard is er in de EU geen ruimte voor oligarchieën.