De N-VA is een eurorealistische partij. We pleiten voor een haalbare Europese samenwerking die gedragen wordt door de burgers. De EU is het beleidsniveau voor uitdagingen die te groot zijn voor één land. We doen geen voorafnames over meer of minder Europa. Elke beleidsvoorstel wordt op zijn merites beoordeeld, waarbij subsidiariteit en toegevoegde waarde onze leidraad vormen. Als de Unie een doeltreffender beleid kan voorstellen dan elke lidstaat afzonderlijk, dan is haar optreden gerechtvaardigd.

De N-VA wil een sterker Europa voor méér jobs, méér veiligheid en een beter migratiebeleid. De interne markt en de euro hebben ons geen windeieren gelegd. Het Europese niveau is daarenboven goed geplaatst om de strijd aan te gaan tegen het terrorisme, mensensmokkel en de cybercriminaliteit. De Unie is ook een belangrijke schakel in een kordaat asiel en migratiebeleid.

De EU moet niet over alles beslissen. We kiezen voor een Europa waar lidstaten kunnen beslissen wat ze wel en niet samen doen. Een Verenigde Staten van Europa is géén goed idee. De EU mag nooit uitgroeien tot een superstaat. De Unie moet groeien van onderuit en mag niet van bovenaf worden opgelegd.

We kunnen beter wachten met gesprekken over een verdere uitbreiding van de Europese Unie. Sinds het jaar 2000 traden maar liefst dertien nieuwe landen toe. Die groeispurt is nog niet verteerd. Zo blijven er vragen over de verhouding tussen de sterke en de zwakkere eurolanden, over het respect voor fundamentele rechten en vrijheden en over het Schengen-akkoord. Er moet eerst een verdere verdieping van het Europees project plaatsvinden alvorens er over verdere uitbreiding kan worden gepraat. En dat geldt onder meer voor Turkije.

De Europese lidstaten moeten hun identiteit bewaren. We willen een Europa waar Vlaanderen mee aan de tafel zit en waar het zelfbeschikkingsrecht van volkeren gerespecteerd wordt.