‘Sorry, beroepsgeheim’

Ik lanceerde een wetsvoorstel om de veiligheid van de burgers te verhogen en het middenveld duidelijkheid en rechtszekerheid te geven. In het opiniestuk ‘Alsof het middenveld terroristen beschermt’ …

N-VA wil kluwen van intercommunales vervangen door één Vlaams nutsbedrijf

De N-VA wil komaf maken met het huidige kluwen van energie-intercommunales en één groot Vlaams nutsbedrijf uitbouwen. Dat moet ook toelaten om zwaar het mes te zetten in de bestuursmandaten bij al …

Voorrang Nederlandstaligen in Brussels onderwijs: Grondwettelijk Hof bevestigt N-VA-visie

Een voorrangsregeling voor inschrijving in het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel garandeert dat meer dan de helft van de plaatsen voorbehouden blijven voor kinderen die met minstens één …

Cijfers geven niet altijd verdoken vormen van pesten weer

Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde pleit op knack.be voor een betere samenwerking tussen alle beleidsdomeinen in de strijd tegen pesten. Naar jaarlijkse gewoonte vindt in de week voor de …

Systematische screening van terugkerende EU-onderdanen moet Europese buitengrenzen versterken

Het Europees Parlement heeft een akkoord met de Raad bekrachtigd dat een uitgebreide screening mogelijk maakt van alle EU-onderdanen, waaronder terugkerende Syriëstrijders met een Belgisch paspoort …

Meer transparantie over kluwen aan gemeentelijke participaties

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht gegeven om alle privaatrechtelijke constructies verbonden aan de intergemeentelijke …