Burn-outs bij luchtverkeersleiding Belgocontrol zijn aandachtspunt

De afgelopen zes jaar werden er bij het personeel van Belgocontrol 1940 ziektedagen geregistreerd voor burn-outs. Dat is 4 procent van alle afwezigheden: merkelijk meer dan de 0,8 procent van een …

Halt aan de fiscale discriminatie van weeskinderen

Kinderen van wie een ouder overleden is, kunnen opnieuw aan vakantie- of weekendwerk doen, zonder dat hun gezin daarvoor gestraft wordt. Vandaag is het zo dat weeskinderen, doordat zij een vergoeding …

Taalwet vodje papier voor sommige Brusselse gemeenten

Sinds juni 2014 behandelde de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) 100 klachten over inbreuken op de taalwetgeving door de gemeenten in het Brussels Gewest, waarvan er 96 gegrond bleken. “Die …

Elektronisch vergaderen mogelijk voor politie en brandweer

Kamerleden Koenraad Degroote en Koen Metsu dienen een wetsvoorstel in dat elektronisch vergaderen mogelijk maakt in de politie- en de hulpverleningszones. Zo kunnen de politie- en de zonecolleges …

Nadia Sminate in De Zevende Dag: "Erkenning moskeeën is niet voor morgen"

Twintig erkenningsdossiers van moskeeën kregen een positief advies van federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Maar voor Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans beslist over …

N-VA helpt Vlaamse gepensioneerde grensarbeiders

Voortaan kunnen Vlaamse gepensioneerde grensarbeiders die in Frankrijk hebben gewerkt ook een Nederlandstalige versie aanvragen van het jaarlijkse officiële attest van levensbewijs. “Het lijkt me …