Meer werken? Hoger pensioen!

Periodes van brugpensioen en langdurige werkloosheid tellen voortaan veel minder mee in de pensioenberekening dan effectief gewerkte jaren. Wie langer werkt dan een volledige loopbaan van 45 jaar …

N-VA wil taaltest voor alle buitenlandse zorgverleners

Artsen en tandartsen uit andere EU-landen kunnen zich vandaag vrij vestigen in ons land, zelfs als ze geen woord van onze (streek)talen kennen. N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp, ondervoorzitter van de …

Vlaanderen stimuleert verkeersveilige en groene vrachtwagens

De Vlaamse Regering gaat transporteurs die investeren in verkeersveiligheid en duurzaamheid financieel belonen. De bevoegde ministers Ben Weyts en Philippe Muyters voorzien een premie van 3.000 euro …

N-VA vraagt transparanter Brussels bestuur

De N-VA heeft samen met andere partijen een ontwerptekst ingediend voor betere transparantieregels in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Brussels parlementslid Cieltje Van Achter pleit al langer …

Totale openheid over belangen overheidsmanagers

Steven Vandeput, minister van Ambtenarenzaken, hecht groot belang aan de onkreukbaarheid van topambtenaren. Daarom moeten federale topmanagers bij hun aanstelling voortaan openheid verschaffen over …

Waarom nieuw systeem van wijk-werken een echte win-win is

Wijk-werken, het nieuwe activerend werkgelegenheidsinstrument, vervangt vanaf 1 januari 2018 het PWA-statuut. "Waar er bij PWA van activering geen sprake was, is dat net de kernsleutel van wijk …