EU-budget: focus nog steeds verkeerd

Europa gaat eindelijk meer middelen besteden aan de dringende uitdagingen op het vlak van migratie en veiligheid: 15,7 miljard euro, om precies te zijn, gespreid over de komende drie jaar. Dat blijkt …

Sector van sociale economie kan opnieuw aanwerven

De Vlaamse Regering heeft haar definitieve goedkeuring gegeven aan de reparatiebesluiten van minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans, bevoegd voor sociale economie, waardoor nieuwe aanwervingen …

Strijd tegen sociale dumping essentieel voor draagvlak EU

Op de Europese top deze week beseften de - 27 en niet langer 28 - regeringsleiders dat grondige hervormingen het draagvlak voor de EU moeten redden. En daar moet de strijd tegen sociale dumping een …

Decreet proeftuinen: “Een revolutie in ons mobiliteitsbeleid”

De Vlaamse Regering start dit najaar met proefprojecten voor de hertekening van het openbaar vervoer. Vlaams Parlementslid Annick De Ridder diende een voorstel van decreet in om zogenoemde regelluwe …

Steven Vandeput in Terzake: “We investeren opnieuw in Defensie”

Minister van Defensie Steven Vandeput is niet over één nacht ijs gegaan bij het opstellen van zijn strategische visienota voor het leger, die intussen ook door de regering is goedgekeurd. “Ik heb …

Hogesnelheidstreinen enkel voor lange afstanden en verbinding grote steden

De N-VA vindt het geen goed idee om een halte voor hogesnelheidstreinen te bouwen in Maffle, zoals enkele Franstalige politici voorstellen. Dat project zou veertig miljoen euro kosten, terwijl Maffle …