Feit of fictie?
De N-VA houdt stellingen en uitspraken van politici, journalisten en anderen tegen het licht en checkt het waarheidsgehalte ervan.

Feit of fictie: Worden de pensioenen in het onderwijs ongenadig hard aangepakt?

Feit of fictie: Worden de pensioenen in het onderwijs ongenadig hard aangepakt?

De socialistische onderwijsvakbond ACOD vindt dat de lerarenpensioenen ongenadig hard worden aangepakt door de nieuwe federale regering. “Onder het mom van een gelijkschakeling met de privépensioenen worden de onze verlaagd”, luidt de niet mis te verstane aanklacht op hun website. “We verliezen onze voordelige Tantième Loopbaanbreuk voor de berekening van met name ambtenarenpensioenen. Om tot het jaarlijks pensioenbedrag in de overheidssector te komen, wordt de referentiewedde vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren. Dat resultaat wordt vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk 1/60, het zogenaamde tantième. Voor sommige personeelsleden geldt een voordelige breuk, zodat ze sneller een maximumpensioen bereiken. tantième”, klinkt het vervolgens concreet. “En de diplomabonificatie - onze studieduur - wordt systematisch afgebouwd. Dit zal u later iedere maand tot 200 euro kosten.

Om die reden lanceerde het ACOD Onderwijs begin oktober al een sensibiliseringscampagne, samen met de andere vakbonden. Daarin heet het: “Onze raming van 200 euro is eerder voorzichtig.” In een aparte nota werkte het ACOD een viertal concrete scenario’s uit, om uiteindelijk in het allerslechtste scenario te komen tot een pensioenvermindering voor leerkrachten van 407 tot 515 euro per maand.

Maar kloppen de berekeningen van de onderwijsvakbond wel? Niet volgens N-VA-Kamerlid Peter De Roover, die zelf dertig jaar lang voor de klas stond en het ACOD “desinformatie met populistische slogans” verwijt. In een opiniestuk in De Morgen ontmaskert hij hun betoog als “een negativistisch discours op basis van aantoonbaar onjuiste argumenten. Zo krijgen leerkrachten van de vakbonden een apocalyptisch beeld opgehangen van wat hen te wachten zou staan.”

Incorrect

De pensioenhervorming is diepgaand maar rechtvaardig, ook in het onderwijs

Dat de aangekondigde pensioenhervorming ingrijpend is, ontkent niemand. De regering-Michel is zich bewust van de aanzienlijke inspanning die zich aandient. Of zoals Peter De Roover het stelt: “Pijnloos kan de operatie niet zijn, daarvoor werd te lang gewacht om in te grijpen.”

Ons pensioenstelsel wordt echter niet alleen diepgaand maar ook rechtvaardig hervormd, met het nodige respect voor verworven rechten en voldoende lange overgangsperiodes. “De specialisten van de vakbonden weten dat natuurlijk”, aldus De Roover. Toch hangen zij een manifest fout beeld op van de toekomst die hun leden als gepensioneerden te wachten staat. Zo onrealistisch positief als de pensioenperspectieven die eerdere regeringen ons veel te lang voorspiegelden, zo overdreven pessimistisch zijn de pensioenverwachtingen die vakbonden nu creëren bij hun leden.

Het verwijt van het ACOD “dat het onderwijspersoneel op geen enkele manier ontzien wordt”, blijkt bij nader inzien niet te kloppen. Idem voor de berekeningen van de onderwijsvakbond, die afklokken op “een totale inspanning voor gepensioneerde leerkrachten van 407 tot 515 euro per maand”. Het opiniestuk van De Roover toont aan dat de vakbond de bal daarbij meer dan eens misslaat. Neem nu het verlies van de voordelige Tantième Loopbaanbreuk voor de berekening van met name ambtenarenpensioenen. Om tot het jaarlijks pensioenbedrag in de overheidssector te komen, wordt de referentiewedde vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren. Dat resultaat wordt vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk 1/60, het zogenaamde tantième. Voor sommige personeelsleden geldt een voordelige breuk, zodat ze sneller een maximumpensioen bereiken. tantième: “De vakbonden zeggen dat het 101/110 euro per maand zal kosten. Het regeerakkoord zegt expliciet dat de opgebouwde rechten gewaarborgd blijven.” Nog een voorbeeld: de afbouw van de diplomabonificatie. Daardoor zullen in de toekomst de studiejaren niet meer meetellen om de loopbaanduur voor leraren te bepalen. “De vakbonden beweren dat die aanpassing 88 tot 140 euro/maand zal kosten. In werkelijkheid zal die ingreep op het pensioenbedrag geen effect hebben, mits langer te werken - want daarover gaat het natuurlijk wel.” De conclusie is duidelijk: “Dit is niet meer ernstig te noemen en valt zeker niet onder de noemer 'informatie'.”

Feit of fictie: Houdt de N-VA hardnekkig vast aan gratis openbaar vervoer voor parlementsleden?

Feit of fictie: Houdt de N-VA hardnekkig vast aan gratis openbaar vervoer voor parlementsleden?

In haar digitale avondeditie stond de krant De Standaard stil bij de nieuwe tarieven van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, waarmee een einde komt aan het gratis-beleid van de vorige Vlaamse Regeringen. Dat socialistisch stokpaardje bleek in de praktijk niet langer houdbaar en stond ook al in de vorige legislatuur ter discussie. Voor de socialistische regeringspartner was een hervorming echter steeds taboe.

“Wij voeren een billijk systeem in”, verklaart de huidige minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Dit betekent dat de tarieven in functie van de inkomens, de leeftijd en de gezinsgrootte worden bepaald.” En er zijn ook sociale criteria: personen met een beperking en kinderen tussen 0 en 6 jaar oud reizen volledig gratis.

De Lijn vroeg ook aan de parlementsleden om afstand te doen van het grondwettelijk recht op gratis openbaar vervoer”, merkt dS Avond op. Waarna we moeten lezen dat de N-VA niet echt staat te springen om dat privilege op te geven. Niets is echter minder waar: zoals de dag erna al te lezen stond in de papieren versie van diezelfde krant, “bleek uit de discussie in het Vlaams Parlement gisteren dat de geesten wel rijp zijn voor verandering.” Op de website van de krant verscheen gelukkig een gecorrigeerde versie van het artikel. En ook in een vervolgartikel in dS Avond werd de fout nog eens formeel rechtgezet, waarvoor onze dank.

Incorrect

De N-VA stelt zelf voor om dat privilege voor politici op te geven. En niet voor het eerst!

Het gratis-beleid uit het verleden heeft definitief gefaald. De nieuwe Vlaamse Regering onderneemt nu pogingen om dat recht te trekken en tot een beter openbaar vervoer te komen, met eenvoudige en billijke tarieven op basis van het inkomen, de leeftijd en de gezinsgrootte. Daarbij houdt ze ook rekening met sociale criteria.

Alleen kinderen onder de zes jaar en personen met een beperking kunnen voortaan nog gratis met het openbaar vervoer rijden. “Dat wil zeggen dat er ook een einde komt aan het gratis openbaar vervoer voor journalisten en voor leden van het Vlaams Parlement“, aldus minister Weyts tijdens een debat hierover in het Vlaams halfrond.

De beslissing daarover moet het Vlaams Parlement wel zelf nemen. “De Lijn kan dat niet beslissen. De regering kan dat niet beslissen. Alleen wij kunnen dat doen”, verduidelijkt N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele. “En we hebben samen afgesproken dat we dat zouden doen in het kader van de begrotingsbesprekingen van het Vlaams Parlement.”

Diependaele, die dat voorstel hoogstpersoonlijk opnieuw op tafel heeft gelegd, wijst er ten slotte fijntjes op dat huidig minister-president Geert Bourgeois “al in 1996 heeft gevraagd om het gratis openbaar vervoer uit de Grondwet te halen”.