Bert Wollants in De Zevende Dag

Kamerlid Bert Wollants ging in De Zevende Dag in debat over de strengere geluidsnormen en boetes die de Brusselse regering wil opleggen. "Hier speelt er een ander verhaal dan louter de gezondheid en …

Strenge Vlaamse regels voor intergemeentelijke samenwerking verder aangescherpt

Met een nieuw decreet lokaal bestuur legt de Vlaamse Regering de basis voor een hervormd en geïntegreerd lokaal bestuur. Zo laat het nieuwe decreet onder meer toe om de OCMW’s en de gemeentebesturen …

Bevries EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije

In navolging van het federale parlement vragen nu ook de Vlaamse meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement om de toetredingsprocedure voor Turkije te bevriezen en de Europese pretoetredingssteun …

Proceduremisbruik in vreemdelingenzaken eindelijk aangepakt

Op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is een wetsontwerp goedgekeurd waarmee de strijd tegen proceduremisbruik in vreemdelingenzaken kan worden vergemakkelijkt en …

Naar één test om energietarieven te vergelijken

Na de VREG heeft nu ook de CREG een test ontwikkeld die consumenten kunnen gebruiken om de energietarieven te vergelijken. “Beide testen hebben hun voor- en nadelen”, zegt Andries Gryffroy, Vlaams …

Zuhal Demir is nieuwe staatssecretaris

Zuhal Demir uit Genk is op voordracht van N-VA-voorzitter Bart De Wever unaniem bekrachtigd door de partijraad als opvolgster van staatssecretaris Elke Sleurs. Demir zal bevoegd zijn voor Gelijke …