Dit mossel-noch-vis-beleid zorgt ervoor dat de overheid een erg dubbelzinnig signaal uitstuurt: cannabis is een beetje slecht

"Het is niet aan de hand van een vals dilemma dat we de knoop van het uitdijende drugsprobleem zullen ontwarren. Toch is het net dat wat Econoom Paul De Grauwe, criminoloog Tom Decorte en toxicoloog …

Hertekening federale overheid wordt tastbaar: vijf organisaties worden één grote ondersteunende organisatie

Op aangeven van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput gaat de regering een nieuwe federale organisatie oprichten, waarin zij de diensten zal onderbrengen van de FOD Personeel en Organisatie (P …

Digitalisering burgerlijke stand zorgt voor besparing en betere dienstverlening

De regering maakt werk van de modernisering en digitalisering van de burgerlijke stand, wat een besparing van veertig miljoen euro moet opleveren. “Aan het project zijn ook duidelijke voordelen …

Vermindering RSZ-bijdrage voor derde tot zesde werknemer

Sinds dit jaar genoten onze bedrijven al van een volledige vrijstelling van de RSZ-bijdrage voor de aanwerving van hun eerste werknemer. Vanaf januari wordt het ook goedkoper om een derde tot zesde …

Kunstenaarsstatuut hervormen om misbruiken tegen te gaan

Het huidige kunstenaarsstatuut laat nog te veel ruimte voor fiscaal en sociaal misbruik. De N-VA vraagt daarom een grondige evaluatie en bijsturing. “Door de bijzondere aard van het beroep is een …

Geen ‘gouvernement des juges’

Volgens emeritus professor Marc Bossuyt zijn er twee soorten rechters te onderscheiden: zij die zich terughoudend opstellen, en zij die zich activistisch opstellen. Activistische rechters neigen ertoe …