Nieuw Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen

In je eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier kunnen sporten door te zorgen voor voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur. Dat is het doel van het nieuwe …

Vlaams steunpakket voor transportsector

De Vlaamse Regering gaat de transportsector ondersteunen met een pakket maatregelen ter waarde van 40 miljoen euro per jaar. Het pakket bevat onder andere arbeidsmarktmaatregelen, investeringssteun …

Bijna de helft van de gecontroleerde ledlampen voldoet niet aan normen

Uit een vraag van Kamerlid Bert Wollants aan de minister van Energie, Marie-Christine Marghem, bleek dat bijna de helft van de ledlampen in België niet conform de Europese regelgeving is. Aangezien …

“Wallonië moet meer besparen in gezondheidszorg”

Er zijn grote regionale verschillen op het vlak van de verspillingen in de gezondheidszorg. Vlaanderen doet het aanzienlijk beter dan Wallonië, zegt N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp in een opiniestuk in …

Huwen buiten de eigen gemeente moet kunnen

Koppels moeten kunnen kiezen waar ze trouwen. Momenteel moet een koppel aangifte doen in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten zijn of haar woonplaats heeft. De huwelijksvoltrekking …

Functionele tweetaligheid topambtenaren eindelijk een feit

Deze regering heeft eindelijk werk gemaakt van de verplichte functionele tweetaligheid van managers binnen de federale overheid. “De wet die dat voorschrijft, bestaat al sinds 2002, maar werd nooit …