Feit of fictie?
De N-VA houdt stellingen en uitspraken van politici, journalisten en anderen tegen het licht en checkt het waarheidsgehalte ervan.

Feit of fictie: Werkt het Nederlandse recept voor economisch herstel?

Feit of fictie: Werkt het Nederlandse recept voor economisch herstel?

In Terzake trad Annick De Ridder voor de N-VA in discussie met Yasmine Kherbache, boegbeeld van de Antwerpse sp.a. Aanleiding was de provinciale actiedag van 24 november. Daarmee richtten de vakbonden zich tegen het economisch herstelbeleid van de regering-Michel. “Het Hollandse recept, dat jullie nu toepassen, dat werkt niet”, wierp Kherbache haar politieke tegenstreefster voor de voeten. “Nederland doet het slechter qua groei. Nederland doet het slechter qua schuld.”

Helaas voor Kherbache liegen de cijfers niet. En die spreken haar boude bewering klaar en duidelijk tegen. Zo blijkt uit een recent rapport van de Europese Commissie dat Nederland voor bijna elke economische parameter gunstigere resultaten en vooruitzichten kan voorleggen dan België. Ook op het vlak van economische groei en zeker wat de staatsschuld betreft doen onze noorderburen het merkelijk beter.

over deze onderwerpen: 
Economie
Correct

Dankzij het gevoerde herstelbeleid staat Nederland er economisch beter voor dan België

De Europese economische najaarsprognose 2014 blikt twee jaar vooruit op basis van ongeveer 180 variabelen. Nemen we bijvoorbeeld de groei van het bruto binnenlands product ( Bbp Het bruto binnenlands product omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgisch bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp) als uitgangspunt, dan doet Nederland het dit jaar even goed als België, met een groei van 0,9 procent. Maar onze noorderburen komen van veel verder: zij kampten vorig jaar met een negatieve groei van 0,7 procent, terwijl het Belgische bbp op dat moment nog een kleine reële groei kende van 0,3 procent. Dat betekent dat hun economische motor nu stukken harder draait dan die van ons. Kijken we bovendien naar de verwachtingen voor de komende twee jaar, dan ziet het plaatje er volslagen anders uit. Verwacht wordt immers dat het Nederlandse bbp in 2015 niet alleen sterker zal groeien dan het onze (1,4 versus 0,9 procent) maar zelfs het gemiddelde van de eurozone zal overtreffen (1,1 procent). En terwijl België ook in 2016 ver onder het groeigemiddelde van de eurozone blijft (1,1 versus 1,7 procent), gaat Nederland er mooi gelijk mee op.

Wat de omvang van de staatsschuld betreft, is er vandaag zelfs geen vergelijking tussen beide landen mogelijk: onze overheidsschuld ligt onnoemelijk veel hoger dan de Nederlandse (105,8 versus 69,7 procent). Bij onveranderd beleid blijft de Belgische schuldenberg bovendien toenemen, terwijl onze noorderburen hun schuldgraad ook de komende jaren vrij constant weten te houden. Die stijgende trend bij ons is het gevolg van de lagere economische groeivooruitzichten.

Net daarom is het van belang dat er een omslag komt in het gevoerde beleid. En dat om te beginnen de aangekondigde maatregelen van deze herstelregering al worden doorgevoerd. Die moeten de nodige zuurstof geven aan onze bedrijven en de motor van onze economie opnieuw doen aanslaan.