Theo Francken in De Zevende Dag: “Criminelen moeten terug”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken gaf in De Zevende Dag tekst en uitleg bij zijn beleid en zijn aanpak van de asielcrisis. “Opvang is heel belangrijk. Asiel is heel belangrijk …

Het "non" aan de fusie van de Brusselse politiezones grenst aan crimineel gedrag

“Het momentum voor de fusie van politiezones is nog nooit zo groot geweest. Er is het kerntakendebat voor de politie, de behoefte aan schaalvergroting en specialisatie, de financiële beperkingen en …

Vlaams Rampenfondsdecreet vereenvoudigt schadevergoedingsprocedure

De Vlaamse Regering, die sinds juli vorig jaar bevoegd is voor het vergoeden van schade door algemene rampen, heeft nu ook het voorontwerp van een eigen Rampenfondsdecreet goedgekeurd. “De oude …

Licht op groen voor omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft definitief groen licht gegeven voor de omgevingsvergunning, die het Vlaams Parlement vlak voor de verkiezingen van 2014 nog had goedgekeurd. “Deze laatste horde is een heel …

N-VA zit federale terreurcommissie voor

Kamerlid en burgemeester van Edegem Koen Metsu is aangesteld als voorzitter van de bijzondere Kamercommissie over terreurbestrijding. Die zogenoemde terreurcommissie zal zich buigen over de achttien …

Peter De Roover: “Huidige regering is eerste die haatpropaganda serieus aanpakt”

Moeten wij alle commerciële contacten en economische relaties met Saudi-Arabië principieel verbreken? Dat stellen de Vlaamse socialisten voor, nu ze zelf in de oppositie zitten na jaren van non-beleid …