N-VA vraagt transparanter Brussels bestuur

De N-VA heeft samen met andere partijen een ontwerptekst ingediend voor betere transparantieregels in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Brussels parlementslid Cieltje Van Achter pleit al langer …

Totale openheid over belangen overheidsmanagers

Steven Vandeput, minister van Ambtenarenzaken, hecht groot belang aan de onkreukbaarheid van topambtenaren. Daarom moeten federale topmanagers bij hun aanstelling voortaan openheid verschaffen over …

Waarom nieuw systeem van wijk-werken een echte win-win is

Wijk-werken, het nieuwe activerend werkgelegenheidsinstrument, vervangt vanaf 1 januari 2018 het PWA-statuut. "Waar er bij PWA van activering geen sprake was, is dat net de kernsleutel van wijk …

Consultaties en preventie kunnen hoog pillengebruik terugdringen

Elke dag worden er in ons land ruim 14 miljoen pillen geslikt. Daarbij gaat het enkel om medicatie die terugbetaald wordt. Het gebruik van terugbetaalde geneesmiddelen is in vijf jaar tijd met …

Zuhal Demir trekt uitkering voor 107 000 gehandicapten op

Vanaf september stijgen de uitkeringen voor personen met een handicap naar het niveau van een leefloon. De federale regering trekt hier 35 miljoen euro voor uit. De maatregel komt in totaal 107 000 …

Faillissement niet langer molensteen rond de nek

Met de nieuwe federale Insolventiewet kunnen voortaan ook vrije beroepen en vzw’s het faillissement aanvragen. Tot nu toe konden alleen vennootschappen en handelaars van deze procedures gebruik maken …