Feit of fictie?
De N-VA houdt stellingen en uitspraken van politici, journalisten en anderen tegen het licht en checkt het waarheidsgehalte ervan.

Feit of fictie: Maakt de Vlaamse Regering de overkapping van de Antwerpse Ring onmogelijk?

Feit of fictie: Maakt de Vlaamse Regering de overkapping van de Antwerpse Ring onmogelijk?

Oppositiepartij Groen laat uitschijnen dat de Vlaamse Regering de overkapping van de Ring van Antwerpen onmogelijk maakt. "De regering had een onderzoek naar de overkapping van de Ring beloofd, en nu blijkt het maar om een halve Ring te gaan”, klaagt Wouter Van Besien in de Gazet van Antwerpen van 26 maart. De Groen-mandataris had minister-president Geert Bourgeois in het Vlaams Parlement over dat dossier een vraag gesteld. “Alle echte probleempunten, zoals de Hollandse knoop in Borgerhout en de Oosterweelknoop bij het Noordkasteel, blijven bij BAM”, klinkt Van Besiens conclusie.

Wat de vorige Groen-voorzitter in die krant laat optekenen, is echter maar de halve waarheid. In zijn antwoord aan Van Besien verwees de Vlaamse minister-president inderdaad naar de 350 miljoen euro die wordt uitgetrokken voor “een onderzoek naar de overkapping van de zuidelijke Ring, van de Kennedytunnel tot aan de vertakking naar de E313. De rest van de Ring is de Oosterweelverbinding en dus in beheer van BAM." Maar zoals Bourgeois later zelf nuanceerde: "BAM heeft de opdracht om ook haar deel van het tracé maximaal overkappingsklaar te maken. En de nieuwe intendant kan ook nog voor bijkomende overkappingen kiezen."

Kortom: als Wouter Van Besien het hele Oosterweeldossier “stilaan een karikatuur" vindt worden, dan is dat toch vooral wat hij er zelf van gemaakt heeft.

over deze onderwerpen: 
Oosterweel
Incorrect

Het tegendeel is waar! Deze Vlaamse Regering wil net meer doen dan alleen maar studeren

“Ook binnen de moeilijke budgettaire context die we vandaag kennen, draagt de Vlaamse Regering de verbetering van de leefbaarheid van de Antwerpse regio hoog in het vaandel”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois. Daarom heeft zijn regering er alvast voor gezorgd dat de noordelijke Ring grotendeels in tunnels loopt. Het viaduct van Merksem wordt afgebroken en de Ring gaat onder het Albertkanaal en in open sleuven waar reeds overkappingen zijn voorzien. Het ontwerp van de Oosterweelverbinding is bovendien bijgestuurd, zodat de open gedeelten overkappingsklaar zullen zijn.

Voor de gedeelten die nog onvoldoende onderzocht werden, waaronder de zuidelijke Ring, buiten het Oosterweeltracé, wordt een onderzoeksproces opgestart. De Vlaamse Regering kijkt echter verder dan alleen het nodige studiewerk: ze streeft naar een omvattend actieplan voor de volledige Ring dat leidt tot voldoende draagvlak en een effectieve realisatie op het terrein. Een externe intendant moet de noodzakelijke leefbaarheidsprojecten en overkappingen helpen realiseren binnen het beschikbare budget én met voldoende draagvlak.

Het Politiek Stuurcomité, met daarin vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, de stad Antwerpen en BAM, besliste evenwel dat dit proces geen vertragende invloed mag hebben op de realisatie van de Oosterweelverbinding door BAM. Vandaar dat de minister-president in zijn antwoord aan Wouter Van Besien de nadruk legde op de overkapping van de zuidelijke Ring, buiten de scope van BAM. Het zal echter aan de intendant zijn om prioritaire gebieden aan te duiden die het eerst in aanmerking komen voor een overkapping.

Feit of fictie: Stelt Bart De Wever de meeste allochtonen tewerk?

Bart De Wever

In het VRT-duidingsprogramma Terzake legde N-VA-voorzitter Bart De Wever uit waarom racisme en discriminatie niet de oorzaken maar wel de gevolgen zijn van een falende, gebrekkige integratie van nieuwkomers in onze samenleving. De Antwerpse burgemeester vertelde er meteen ook bij hoe je dergelijke samenlevingsproblemen als overheid het best aanpakt: door tegenover negatieve ervaringen met nieuwkomers ook voldoende positieve te stellen en succesverhalen te stimuleren. Zo ontstaat er een wederzijds welwillende houding en kan er een cultuur van vertrouwen tussen burgers groeien. Of zoals de krant De Morgen het formuleert: “Flagrante gevallen van racisme moeten aangepakt worden, maar structureel kan volgens de N-VA-voorzitter enkel een opwaartse sociale mobiliteit het probleem van racisme in Vlaanderen oplossen.”

Daarbij geeft de Antwerpse burgemeester in eigen stad alvast het goede voorbeeld: “Achttien procent van het stadspersoneel in Antwerpen is van allochtone origine. Ik denk dat ik de grootste werkgever ben van mensen van allochtone origine in heel het land.” Borstklopperij? Niet echt, zo blijkt: in absolute cijfers vinden we in het personeelsbestand van de Scheldestad wel degelijk het grootste aantal personen van buitenlandse herkomst terug.

Correct

Met 3.694 allochtonen in dienst doet niemand beter dan de Antwerpse burgemeester

Dat blijkt duidelijk uit de Stadsmonitor: een set van indicatoren over de Vlaamse centrumsteden, mee ontwikkeld door de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Uit de statistieken voor 2013 blijkt dat Antwerpen met 3.694 allochtonen op de loonlijst een zeer ruime voorsprong heeft op de nummers twee en drie uit de rangschikking: Genk en Gent, met welgeteld 1.122 en 1.057 allochtone werknemers in dienst.

In relatieve cijfers scoort enkel Genk beter dan Antwerpen, zo blijkt uit diezelfde Stadsmonitor. Daar heeft liefst 24,6 procent van het totale personeelsbestand - één op de vier medewerkers dus - een buitenlandse herkomst. Voor Antwerpen bedraagt dat aandeel 17,9 procent. Op de derde plaats vinden we Mechelen met 14,1 procent. Opmerkelijk genoeg doet Gent met 10,8 procent allochtonen in stadsdienst het niet of nauwelijks beter dan kleinere Vlaamse centrumsteden zoals Sint-Niklaas (12,3), Oostende (12), Leuven (10,5) en Kortrijk (10,2). De tweede grootste stad van Vlaanderen telt nochtans een belangrijke migrantenpopulatie: zo’n dertig procent van de inwoners of ongeveer een op de drie Gentenaars is van allochtone origine.

Met 17,9 procent medewerkers met een migratieachtergrond zit Antwerpen in elk geval ruim boven het streefcijfer van tien procent dat Liesbeth Homans als Vlaams minister van Binnenlands Bestuur vandaag oplegt voor het Vlaamse overheidspersoneel.

Ten slotte doet de stad Antwerpen het niet alleen beter dan ons grootste overheidsbedrijf, de Belgische Spoorwegen, maar ook beter dan bpost, de grootste (semi)private werkgever van het land. Het postbedrijf stelt zo’n 25.000 mensen tewerk, maar slechts één procent heeft een andere nationaliteit. Bij de Belgische Spoorwegen (NMBS, Infrabel en HR Rail) zijn zo’n 36.000 personen aan de slag, van wie slechts 4 à 5 procent een allochtone achtergrond heeft.