Meer blauw op het web

Police-on-web heeft nood aan bijkomende investeringen en een uitgebreider aanbod. Dat is de conclusie van Kamerlid Brecht Vermeulen na de melding dat police-on-web in 2017 52 keer per dag werd …

Meer sancties voor wie niet naar werk zoekt

De VDAB sanctioneerde in 2017 5.089 werklozen meer dan in 2016. Een stijging van 55 procent. “Heel goede cijfers”, oordeelt Vlaams Parlementslid Axel Ronse, die in de stijging een cultuuromslag ziet …

Europa, hoe lang nog mag Spanje de mensenrechten schenden?

"Europa, hoe lang nog mag Spanje de mensenrechten schenden?", vraagt Europees Parlementslid Mark Demesmaeker zich af in een opiniestuk op hln.be. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft …

Al 43 gemeenten aan de slag met de jeugdmonitor

Al 43 gemeenten gingen aan de slag met de jeugdmonitor. De jeugdmonitor is een tool die lokale besturen helpt bij de peiling naar de noden van kinderen en jongeren in hun gemeente. Vlaams …

Sociaal rechtvaardige erfbelasting voor partner, kinderen en alleenstaanden

Kinderen jonger dan 21 jaar moeten onbelast kunnen erven. “Kinderen horen geen erfbelasting te betalen”, vindt Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters. “De totale kostprijs van die hervorming is beperkt …

Privé investeren in sociale projecten

Sociale organisaties zullen hun vernieuwende projecten kunnen financieren met privégeld. Met zijn voorstel voor Sociale Impact Obligaties wil Vlaams Parlementslid Lorin Parys investeren in sociale …