Ouderenzorg

Voor de N-VA moeten ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Mits de juiste hulp en omkadering, zijn de ouderen vaak zélf vragende partij om in hun eigen huis te blijven. Dat wil de N-VA aanmoedigen, want door de Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing dreigen thuiszorgcentra onbetaalbaar te worden. 

De N-VA wil zelfstandig wonen, “in-huis-verzorging” en alternatieve woonvormen daarom financieel en/of fiscaal aanmoedigen. We moeten meer gebruik maken van thuiszorg, thuisverpleging, mantelzorg en ondersteunende technologie. 

Naast mogelijkheden voor aanpassingen aan de eigen woning, is er ook nood aan meer opvangmogelijkheden om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten, zoals dagcentra en nachtopvang.

Ouderenzorg