De N-VA vindt het belangrijk om de wens te respecteren van ouderen om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

De ouderenzorg is geëvolueerd. Ouderen nemen de regie over hun zorg steeds meer in eigen handen. En dat zal in de toekomst enkel nog meer gebeuren. De zorg wordt zo lang mogelijk georganiseerd in de thuisomgeving. Er is een grote rol weggelegd voor de mantelzorgers, thuiszorgdiensten en andere professionele hulpverleners.

De betaalbaarheid van de zorg gaat voor ons samen met een persoonsvolgende financiering. Daarmee geven we ouderen meer zeggenschap over hun eigen zorg. De N-VA wil een duidelijke opdeling van de verschillende kosten zoals zorgkost, verblijfskost en infrastructuurkost. Zo ziet de oudere duidelijk hoeveel de zorgkost exact bedraagt en wordt de prijs bepaald op basis van de werkelijke noden.