Liesbeth Homans

Vlaams Parlementslid

Liesbeth Homans is meer dan een Vlaams Parlementslid. Sinds begin 2013 is ze ook Antwerps schepen voor Sociale Zaken en voorzitter van OCMW in de Scheldestad. Maar bovenal is ze moeder van twee fantastische zonen: Stef en Thijs. 

Liesbeth beschouwt het als een onwaarschijnlijk voorrecht om Vlaanderen en haar geboortestad te mogen dienen. Ze kon van haar engagement haar beroep maken. Als je dat mag doen, is werken een plezier.

Kinderen eerst

Amper een jaar nadat de N-VA-ploeg aan de slag ging op ’t Schoon Verdiep, wist Liesbeth al haar stempel te drukken op de grootste stad van Vlaanderen. Op sociaal vlak werden grote stappen voorwaarts gezet en het OCMW-budget steeg met maar liefst 25 procent. 

Een echt sociaal beleid geeft mensen kansen om uit de armoedespiraal te raken en op eigen benen te staan. Die visie trekt Liesbeth consequent door in haar hele beleid: meer en betere taalcursussen voor nieuwkomers, jobopleidingen die gericht zijn op knelpuntberoepen, het opsporen van armoede via onbetaalde schoolrekeningen, opvoedingsondersteuning om vroegtijdig schoolverlaten te verhinderen … 

Bijzondere aandacht heeft Homans ook voor de zwaksten onder de zwakken: kinderen. Ze ondervond zelf wat het is om op te groeien in een kwetsbaar gezin. Het is vechten. Kinderen horen dan ook centraal te staan in ieder sociaal beleid. Begin 2014 lanceerde ze als OCMW-voorzitster daarom één-euromaaltijden voor kinderen in sociale restaurants. Voedzame, lekkere maaltijden die ook kunnen worden uitgehaald.

Eigentijdse service

Een moderne administratie hoeft de burger geen halve dag vakantie te kosten, vind Liesbeth. Daarom verbeterde ze de dienstverlening voor de burger in Antwerpen. Dankzij een sluitend afsprakensysteem via het internet behoren lange wachtrijen definitief tot het verleden. Een verandering die niet zonder slag of stoot verliep, maar waar de Antwerpenaar wel recht op heeft. 

We vragen in dit land veel van de burger. Onze belastingdruk is de hoogste ter wereld. Dan moet de kwaliteit van de service die de overheid biedt ook hoog zijn. Politici zijn er voor de burger. Niet andersom. Die gedachte loopt als een rode draad door Liesbeths Vlaamse en Antwerpse engagementen.