Ziekenhuizen

Momenteel kosten Franstalige ziekenhuizen een pak meer dan de Vlaamse. De twaalf ziekenhuizen die systematisch overdreven facturen indienen, liggen alle twaalf in Brussel of het zuiden van het land.

De N-VA wil ziekenhuizen die te veel aanrekenen aan de ziekteverzekering beter controleren en sanctioneren. Wanneer blijkt dat ze voor dezelfde ingrepen duurder zijn dan het gemiddelde referentiebedrag, moeten ze die kosten aan het RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV terugbetalen. 

 

Ziekenhuizen