De N-VA wil de ziekenhuisfinanciering hervormen zodat de basisfinanciering transparant en voorspelbaar wordt. We waken er daarbij over dat de financiering voornamelijk gaat naar het verlenen van zorg en niet naar overbodig grote middenkaders. 

Ziekenhuizen moeten de ruimte blijven krijgen om te ondernemen en zich te onderscheiden.  Samenwerking en innovatie moeten worden aangemoedigd. Ziekenhuizen rapporteren transparant en worden regelmatig doorgelicht door een eengemaakte controledienst zonder dat dit leidt tot een overvloed aan detaillistische regelgeving

Ziekenhuisnetwerken worden verder uitgewerkt waarbij hooggespecialiseerde zorg gecentraliseerd wordt in expertisecentra, terwijl voor basiszorg en weinig complexe zorg bereikbaarheid en nabijheid belangrijk blijven.