De N-VA heeft altijd aan de kar getrokken voor meer voedselveiligheid en controle op de voedselketen. Controles moeten proactiever, sneller en doortastender. Bovendien is er dringend nood aan een betere communicatie tussen de verschillende betrokken instanties.

De N-VA wil de inspectiediensten regionaliseren. Vlaanderen heeft al bewezen dat het goed werk levert op vlak van controles op dierenwelzijn met minister Ben Weyts.

De strijd tegen de hormonenmaffia en andere illegale praktijken kan niet hard genoeg zijn. Wie welbewust de gezondheid van de bevolking in gevaar brengt, moet opgespoord en zwaar gestraft worden.

In de horeca en de handel is het belangrijk dat de maatregelen realistisch, haalbaar en betaalbaar blijven. Controleurs moeten eerst denken aan adviezen, dan pas aan sancties.  Als horecazaken, bakkers of slagers de deuren sluiten omwille van onredelijk strenge eisen, is ook de klant slachtoffer.