Economie, werk en ondernemen

Om werken voldoende lonend te maken, moeten de lasten op arbeid omlaag. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Bovendien houden we onze welvaart alleen op peil wanneer meer mensen werken. Werklozen moeten sneller terug aan de slag. En vijftigplussers mogen niet uit de arbeidsmarkt worden geweerd. 

De N-VA wil dan ook werk maken van een economisch beleid gericht op het verlagen van de lasten, het afbouwen van de schuld en het afslanken van de overheid. Tegelijk wil de N-VA de ondernemende Vlaming weer zuurstof geven. De overheid moet niet alles regelen. Door bureaucratie verliezen ondernemers te veel tijd met het invullen van formulieren en het aflopen van loketten. 

Zo willen wij onze competitiviteit verbeteren en uitdagingen zoals de Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing aanpakken. 

Vlaanderen heeft gedaan wat in zijn mogelijkheden lag, maar de grote knelpunten blijven federaal. Daar werden de nodige veranderingen in het verleden steevast tegengehouden door de PS. De relancemaatregelen van de regering-Di Rupo waren dan ook veel te beperkt.

De N-VA wil dat de sociaal-economische bevoegdheden naar Vlaanderen komen. Want Vlaanderen en Wallonië denken helemaal anders over economie, werk en ondernemen. En bovendien zijn de uitdagingen aan beide kanten van de Taalgrens De taalgrens tussen een Nederlandstalig en een Franstalig gebied werd definitief vastgelegd in de periode 1962-1963. Het arrondissement Brussel-Hoofdstad met 19 gemeenten werd officieel tweetalig. De taalgrens was geen Vlaamse uitvinding. De Franstaligen en zeker de socialisten ijverden al sinds het begin van de 20ste eeuw voor eentalige gebieden in België. Vandaag wensen de Vlamingen respect voor de taalgrens en de tweetaligheid van Brussel. taalgrens verschillend. Eigen oplossingen op maat zijn beter dan het zoveelste compromis. Voor beiden.

Economie, werk en ondernemen

Onderwerpen

Economie

Onze rijkdom is geen verworven recht waar we voor eeuwig op kunnen teren. Voor welvaart moet gewerkt, geïnvesteerd en …

Werken

Wie werkt, moet daarvoor beloond worden. Daarom moeten de lasten op arbeid dringend omlaag.  Meer mensen aan het werk, …

Ondernemen

Met zijn talloze familiebedrijven, kmo’s en een sterke industrie is Vlaanderen altijd ondernemend geweest.  De N-VA wil …

Horeca

Eén na één doen de Vlaamse cafés en restaurants de boeken toe. Zelfs sterrenchefs houden amper het hoofd boven water …

Werk zoeken en werkloosheid

Vanaf de eerste dag moet de overheid de werkloze activeren en intensief begeleiden naar een nieuwe baan. Een job is …

Activering

Wie werkloos wordt, moeten we vanaf de eerste dag activeren en intensief begeleiden naar een nieuwe baan. Een job is …

Detachering

Het Europese vrije verkeer van diensten heeft onze open economie al erg veel welvaart gebracht. Dat principe wil de N-VA …