Gezin

De N-VA staat als brede gezinspartij voor een kindvriendelijk gezinsbeleid.

In steeds meer gezinnen moeten beide partners werken. Het evenwicht tussen gezin, werken en vrije tijd wordt belangrijker. Maar ook moeilijker. Een gezinsbeleid moet voldoende opvangmogelijkheden voorzien, ondersteunen waar nodig en bijspringen waar het moet.

Het gezinsbeleid, dat ook de kinderbijslag omvat, moet ook rekening houden met de veranderende gezinsrealiteit van een stijgend aantal eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en ouders van een gelijk geslacht.

Andere aspecten die onze aandacht verdienen, zijn de zorg voor kinderen met een beperking, een wettelijk statuut voor pleegouders en structurele maatregelen voor werkende ouders om arbeid en zorg te combineren.

De N-VA wil alle bevoegdheden rond het gezinsbeleid overhevelen naar Vlaanderen. Op die manier kunnen we een omvattend, kwantitatief en kwalitatief hoogstaand gezinsbeleid voeren.

Gezin

Onderwerpen

Kinderbijslag

Gezinsbijslag is een recht van elk kind. Daarbij vertrekken we steeds van de positie en persoon van het kind. Voor de N …

Kinderopvang

De N-VA wil structurele maatregelen nemen om de combinatie van arbeid en gezin mogelijk te maken voor werkende ouders …

Pleegzorg en adoptie

Adoptie en pleegzorg zijn twee erg verschillende vormen van hulpverlening. En dat moet zo blijven. De N-VA wil beide wel …