Wetenschap

De N-VA wil het wetenschapsbeleid vereenvoudigen. Vandaag vindt alleen een subsidioloog nog zijn weg in de wirwar van subsidies, reglementen,  organisaties en instrumenten.

Dat ruime aanbod moet meer gestroomlijnd en transparanter worden. Op die manier vinden ook kleinere ondernemingen sneller hun weg en stijgt de kans op commercialisering van innovaties. Daarnaast wil de N-VA het groeipad naar 3 procent van het Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. BBP voor onderzoek en ontwikkeling aanhouden.

 

Wetenschap