De N-VA staat voor een open, inclusief Vlaanderen. Wij streven naar een volwaardige deelname van alle groepen van de bevolking aan de Vlaamse samenleving. De N‐VA aanvaardt elke vorm of uiting van levensbeschouwing binnen de grenzen van de wet. Bij het overheidspersoneel staat de neutraliteit van de dienstverlening voorop.