Gelijke kansen en diversiteit

De N-VA staat voor een inclusieve samenleving met gelijke rechten én plichten voor iedereen: man of vrouw, hetero of holebi, autochtoon of allochtoon, jong of oud, gelovig of niet.

Vooroordelen, fysiek en verbaal geweld of pesterijen omwille van iemands eigenheid zijn ontoelaatbaar. Zowel op het werk, in de privésfeer als op straat.

Maar met wetten en regels alleen roei je vooroordelen en racisme niet uit. Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Daarover moeten de overheid en eenieder van ons waken

 

Gelijke kansen en diversiteit

Onderwerpen

Gelijke kansen

Gelijke kansen garanderen en discriminatie bestrijden zijn opdrachten van elke dag en voor iedereen. Daarbij is een …

Diversiteit

De toenemende diversiteit in onze samenleving is een realiteit waar we positief mee aan de slag willen. Dat betekent dat …

Personen met een beperking

De N-VA stond mee aan de wieg van het nieuwe Vlaamse beleid voor personen met een beperking.  Personen met een beperking …

Holebi's en transgenders

De N-VA strijdt mee voor juridische gelijkheid van iedereen, ongeacht zijn of haar geaardheid. De N-VA wil elke vorm van …