We hebben dringend nood aan een Vliegwet. Zo’n wet moet rechtszekerheid creëren voor de omwonenden en voor de luchthaven omtrent de vliegroutes. De N-VA is voor een objectieve spreiding van de lasten.

De N-VA kijkt met een open blik naar de meerwaarde van Zaventem voor de werkgelegenheid, de economie en het toerisme. Tegelijk moeten Brussel en Wallonië hun verantwoordelijkheid nemen. Het kan niet dat zij meegenieten van de lusten, maar geen lasten willen dragen.