De N-VA beschouwt kinderen en tieners als medeburgers die volwaardig deelnemen aan de samenleving. Elke dag is onze jeugd op verschillende manieren vanuit haar eigen referentiekader betrokken bij het reilen en zeilen in onze Vlaamse gemeenschap. Onze kinderen vormen de toekomst van onze samenleving. Daarom moeten zij ook alle kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, onder meer via sterk onderwijs en een gezinsbeleid dat het kind centraal stelt.

Jeugdwerk

De N-VA erkent het belang van onze jeugdbewegingen en jeugdverenigingen. We ondersteunen jeugdbewegingen om leiding aan te trekken en stimuleren gelijktijdig jongeren in het nemen van engagement. Als er een gemeenschapsdienst voor jongeren ingevoerd wordt, kan dit ook opgenomen worden als leiding in een jeugdvereniging. 

We bouwen voort met een investeringsplan voor jeugdinfrastructuur met focus op kwaliteit, veiligheidsvoorschriften en duurzaamheid. De inventaris die afgelopen legislatuur opgesteld werd, dient regelmatig bijgewerkt te worden en er dienen voldoende controles te komen op de effectieve kwaliteit van de infrastructuur

Een samenleving met geen enkel risico bestaat niet. Het is wel de taak van de overheid om alle vermijdbare risico’s tijdig te kunnen signaleren en uit te schakelen. Daar willen we het afleveren van een uittreksel van het strafregister voor alle meerderjarigen die een engagement opnemen bij jeugdwerk verplichten. De huidige uitzondering voor het jeugdwerk wordt afgeschaft naar analogie met de regelgeving voor alle andere sectoren