De NAVO is al meer dan 70 jaar de meest efficiënte wijze om onze veiligheid te garanderen. Als antwoord op de bewuste destabilisering door andere grootmachten aan de Europese buitengrenzen en op de nieuwe dreigingen op vlak van bijvoorbeeld cyberveiligheid is de NAVO een noodzakelijk instrument.

De N-VA pleit er dan ook voor om onze rol in dit partnerschap te blijven verderzetten en hiervoor ook de nodige inspanningen te leveren. Solidariteit is daarbij een sleutelbegrip. In die optiek is het ook van belang om onze investeringen af te stemmen op de wat er wel en niet beschikbaar is in de NAVO, om overlappende investeringen zo veel als mogelijk te vermijden. Naast en ter ondersteuning van de NAVO dienen we echter ook in te zetten op de verdere coördinatie binnen de EU.