Partijraad

De partijraad is, na het algemeen ledencongres, het hoogste orgaan van de partij en bepaalt meteen ook de krachtlijnen van de werking van de N-VA. De partijraad is in hoofdzaak samengesteld uit vertegenwoordigers van de arrondissementele besturen, de parlementsleden, de fracties in de provincieraden, de aftredende leden van het partijbestuur, de provinciale voorzitters en vertegenwoordigers van de jongeren. Daarnaast kan de partijraad ook 10 leden met stemrecht coöpteren. De partijraad kiest, uit eigen leden, de algemeen secretaris, de twee ondervoorzitters, de penningmeester en ten slotte de overige leden van het partijbestuur. In beginsel vergadert de partijraad om de maand.

Het bureau van de partijraad vormt het bestuur van de partijraad. De partijraad stelt ook enkele commissies aan. De belangrijkste ervan zijn het comité van toezicht en de statutencommissie:

  • het comité van toezicht houdt toezicht op de beslissingen van het partijbestuur inzake de administratieve coördinatie en het personeelsbeleid, het beheer van propaganda, het pers- en mediabeleid, de begroting, de rekeningen en de beheersaangelegenheden van de partijdiensten
  • de statutencommissie waakt over de toepassing van de partijstatuten.