De N-VA vecht al jaren om het beroep van (huis)arts aantrekkelijker te maken. De huisarts is immers het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. De N-VA verzet zich tegelijk tegen de Franstalige politiek om te veel specialisten te scholen en te weinig huisartsen. Ook de afschaffing van de numerus clausus dient enkel ter ondersteuning van de Franstalige universiteiten. Dit alles leidt op termijn tot overconsumptie en een onbetaalbare gezondheidszorg.

Dankzij de N-VA werd er tijdens de Zweedse regerling een regeling uitgewerkt om is de ongelijke verdeling van de artsenquota tussen de Belgische landsdelen definitief te laten verdwijnen. Er kwam een duidelijkere en afdwingbare wettelijke verankering van het aantal RIZIV-nummers en het overtal aan artsen in Wallonië werd rechtgezet. De Vivaldi-regering heeft al deze noodzakelijke ingrepen teniet gedaan en heeft het aantal Franstalige artsen zelfs nog verhoogd ten kosten van het aantal Vlaamse artsen.

Wij pleiten daarom voor een volledig Vlaamse gezondheidszorg zodat we zelf kunnen bepalen hoeveel artsen we laten afstuderen. Daarnaast zetten we het N-VA-beleid met de subquota verder.