De N-VA vecht al jaren om het beroep van huisarts aantrekkelijker te maken. De huisarts is immers het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. De N-VA verzet zich tegelijk tegen de Franstalige politiek om te veel specialisten te scholen en te weinig huisartsen. Ook de afschaffing van de numerus clausus dient enkel ter ondersteuning van de Franstalige universiteiten. Dit alles leidt op termijn tot overconsumptie en een onbetaalbare gezondheidszorg.

Dankzij de N-VA is de ongelijke verdeling van de artsenquota tussen de Belgische landsdelen definitief van de baan. Het ingangsexamen geneeskunde wordt verplicht in de Franstalige universiteiten. Er komt ook een wettelijke verankering van de verdeling van het aantal RIZIV-nummers, die nodig zijn om als arts aan de slag te kunnen. Bovendien wordt het overtal aan artsen in Wallonië rechtgezet.