Buitenland

De wereld is een dorp geworden. Sommige problemen kunnen we niet alleen oplossen. 

De N-VA gaat voluit voor een sterk Vlaanderen in een geglobaliseerde wereld. De stem van Vlaanderen in het buitenland en in de Europese Unie moet meer gehoord worden. 

De N-VA pleit dan ook voor een volwaardig Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken en een eigen diplomatieke dienst. Zo kunnen we actief onze eigen politieke en economische belangen in het buitenland behartigen. Want vandaag weten buitenlandse gesprekspartners niet bij wie ze moeten aankloppen. 

In haar extern beleid pleit de N-VA ook voor een humanitaire reflex. Waar ons land in dialoog treedt met andere landen, moet respect voor de mensenrechten, de democratische basiswaarden en het Zelfbeschikkingsrecht Zelfbeschikkingsrecht (van volkeren): Term uit het internationale staatsrecht die het recht aanduidt van volkeren over de hele wereld om zelf te beslissen tot welke staat hun grondgebied zal behoren of onder welk bestuurlijk gezag zij willen vallen. De N-VA staat onverkort achter dit universele en onbetwistbare recht. zelfbeschikkingsrecht centraal staan. 

Buitenland

Onderwerpen

Buitenlandse handel / handelsmissies

Momenteel zijn de gewesten deels bevoegd voor buitenlandse handel. Toch blijven er verschillende federale instellingen …

Ontwikkelings​samenwerking

Vlamingen zijn een open en solidair volk. Dat hebben we doorheen de geschiedenis al ten overvloede bewezen. En dat …

Buitenlandse Zaken

Vlaanderen moet internationaal voluit durven gaan en handelen. Europa is daarvoor het prioritaire kader.  De EU‐reflex …

Diplomatie

De N-VA pleit voor een diplomatieke dienst die actief de politieke en economische belangen van Vlaanderen in het …

Afrika

We kunnen er niet omheen. Een grondige heroriëntering van ons Afrikabeleid dringt zich op. Op dit moment is duidelijk …

Syrië

Voor de N-VA moet diplomatie altijd op de eerste plaats komen. De N-VA staat dan ook terughoudend tegenover een militair …

Koerden

Zelfbeschikking betekent voor de N‐VA dat elk volk het recht heeft zelf te bepalen hoe ruim het zijn autonomie wenst in …