Pleidooi voor Vlaamse en Waalse sociale zekerheid

Het verzekeringsprincipe moet opnieuw centraal staan: wie actief heeft bijgedragen kan rekenen op de zekerheid van een (tijdelijke) uitkering. België is het enige land in de wereld waar men levenslang werkloosheidsuitkeringen kan krijgen. Periodes waarin onderbreking van arbeidsprestaties gelijkgesteld worden met effectieve arbeidsprestaties voor de opbouw van het pensioen worden herzien zoals langdurige werkloosheid, brugpensioen (SWT), landingsbaan, vervroegde uittredestelsels in de publieke sector.

We stellen géén verlaging voor van de sociale uitkeringen voor werklozen, gepensioneerden, zieken of personen met een handicap. We bepleiten géén afbraak van solidariteit en sociale bescherming voor wie dit écht nodig heeft. 

Maar Vlaanderen en Wallonië hebben een andere kijk op sociale zekerheid. Logisch, want de situatie onder en boven de taalgrens is totaal verschillend. 

Net daarom wil de N-VA de deelstaten verantwoordelijk maken. Zodat de regio’s zelf oplossingen op maat kunnen uitdokteren. En zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van hun eigen centen.