Sociale zekerheid

Onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid is dringend aan verandering toe. Vandaag is ze niet meer sociaal, en ook niet zeker.

De sociale zekerheid moet echt sociaal zijn. Gezondheidszorg en basiskinderbijslag moeten voor alle Vlamingen gelijk zijn. Andere uitkeringen worden dan weer beter gekoppeld aan het aantal gewerkte jaren en de betaalde bijdragen. Hoe langer en meer iemand bijdraagt aan het systeem, hoe meer rechten die opbouwt. 

Tegelijk moet de sociale zekerheid echt zeker zijn. Doen we niets, dan stort het systeem vroeg of laat in elkaar. Jonge mensen die vandaag bijdragen aan de pensioenen, moeten zeker zijn dat er morgen ook voor hen geld overblijft. 

Een sociale zekerheid die én sociaal én zeker is, daar is dringend verandering voor nodig. Maar Vlaanderen en Wallonië hebben een andere kijk op sociale zekerheid. Logisch, want de situatie onder en boven de Taalgrens De taalgrens tussen een Nederlandstalig en een Franstalig gebied werd definitief vastgelegd in de periode 1962-1963. Het arrondissement Brussel-Hoofdstad met 19 gemeenten werd officieel tweetalig. De taalgrens was geen Vlaamse uitvinding. De Franstaligen en zeker de socialisten ijverden al sinds het begin van de 20ste eeuw voor eentalige gebieden in België. Vandaag wensen de Vlamingen respect voor de taalgrens en de tweetaligheid van Brussel. taalgrens is totaal verschillend. 

Net daarom wil de N-VA de deelstaten verantwoordelijk maken. Zodat de regio’s zelf oplossingen op maat kunnen uitdokteren. En zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van hun eigen centen.

 

Sociale zekerheid

Onderwerpen

Het middenveld

De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Het middenveld is van onschatbare waarde …

Sociaal overleg

Het Sociaal Pact van 1944 vormde de basis van onze sociale zekerheid en onze welvaartsstaat. Maar sinds 1944 is dit …

Armoede

Hoewel de armoede in België globaal gezien stijgt, daalt ze in Vlaanderen. Maar dat is geen reden tot zelfgenoegzaamheid …

Pensioenen

De Belg werkt gemiddeld tot 59,2 jaar, na een loopbaan van gemiddeld 32 jaar. Nergens anders ter wereld gaan mensen …

Ziekte

De ziekenfondsen stoppen leuke dingetjes in de verplichte aanvullende ziekteverzekering. Met saunabezoeken hopen ze …

Uitkeringen

Wie werkloos wordt, ziek is of een ongeval krijgt, heeft recht op een uitkering. Maar uitkeringen zijn geen eeuwigdurend …

Sociale fraude

Sociale fraude tast het draagvlak van onze sociale zekerheid aan. Daarom moeten we ook hard ertegen optreden. Wie écht …