Milieu en klimaat

Een gezond leefmilieu is essentieel. We blijven inzetten op een betere luchtkwaliteit met minder vervuilende stoffen. Toegankelijke bossen en andere natuur zijn nodig voor rust en recreatie, als habitat voor fauna en flora, en voor het opnemen van vervuilende stoffen als CO2 en fijn stof.

Overheid en burgers moeten zich samen inzetten voor het klimaat. Particulieren moedigen we via subsidies of fiscale voordelen aan om zelf te investeren in energiebesparingen. 
Vanuit het principe dat de vervuiler betaalt, stimuleren we de Vlamingen om duurzaam om te springen met water en andere grondstoffen. Het verschuiven van belastingen van arbeid naar verbruik en vervuiling draagt daar aan bij.

Door recyclage en hergebruik vermindert de afhankelijkheid van steeds duurder wordende grondstoffen uit het buitenland. Bovendien bekleedt onze recyclage-industrie een toppositie in de wereld en dat moeten we zo houden.

Ontvang je graag onze nieuwsbrief Natuur en Milieu? Schrijf je dan in via natuurenmilieu [at] n-va.be.

Milieu en klimaat

Onderwerpen

Leefmilieu

Regelmatig zien we de groeiende milieudruk op onze leefomgeving: de slechte waterkwaliteit door overbemesting en …

Klimaat

De N-VA steunt de uitbouw van een Vlaams klimaatplan. Dat moet de uitstoot van broeikasgassen flink terugdringen …

Afval

Ons land is een wereldwijd voorbeeld voor slimme selectieve huisvuilophaling en recyclage. Miljoenen gezinnen en …

Overstromingsgevaar

Bouwen in overstromingsgebied houdt risico’s in. Daarom willen sommige partijen het simpelweg verbieden om er nog langer …

Bijen

Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van planten en gewassen. Voor de landbouw is het essentieel dat bijenkolonies in …

Dierenwelzijn

Het aantal klachten over inbreuken op dierenwelzijn ging de laatste jaren in stijgende lijn. Helaas liet de controle …

Schaliegas

In Vlaanderen is er onvoldoende potentieel voor schaliegas om economisch van betekenis te zijn. Bovendien heeft …