De weg naar een Europese defensie is nog lang en een Europees leger dus niet voor morgen. Daarom kiest de N-VA voor een stapsgewijze evolutie naar een leger van de Lage Landen (Benelux), als tussenstap voor een verdere Europese defensie-integratie.

De samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische marine is al decennialang een van de meest succesvolle en verregaande. Defensie moet die uitbreiden naar de andere legercomponenten, met als einddoel de integratie tot een “leger van de Lage Landen”. Door onze militaire inspanningen internationaal beter op elkaar af te stemmen, ontwikkelen we een meer efficiënte en performante defensie. Het einddoel is en blijft een Europese krijgsmacht binnen het NAVO-kader.