1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Policy wordt verstaan onder:

‘N-VA’: Nieuw-Vlaamse Alliantie vzw, met zetel te Koningsstraat 47, B-1000 Brussel, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0407.762.759.
‘Gebruiker’ of ‘u’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de N-VA via haar online platform in een relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

2. Wat zijn cookies en waarom zijn ze belangrijk?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel.

Ze verzamelen informatie over bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat, om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving.

Het gebruik van cookies wordt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gereglementeerd via de e-Privacy richtlijn 2002/58/EC.

Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

In België gebeurt dat via een aangepaste versie van art. 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

3. Welke cookies gebruikt de N-VA en voor welke doeleinden?

Soorten cookies

Op de website van de N-VA worden vier verschillende categorieën cookies gebruikt:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen door de N-VA worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die de N-VA op haar pagina’s heeft geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

Doelgroepgerichte cookies

Deze cookies kunnen door adverteerders op de website van de N-VA worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien.

Prestatiecookies

Deze cookies stellen de N-VA in staat bezoekers en hun herkomst te tellen om de prestatie van de website te kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen de N-VA te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weet de N-VA niet wanneer u haar site heeft bezocht.

Specifiek overzicht

Een overzicht van de cookies die de N-VA gebruikt op haar website, vindt u in het voorkeurenmenu. Die vindt u door onderaan op de knop ‘Cookie-instellingen’ te klikken. Per categorie staan de cookies opgelijst onder ‘Cookiedetails’.

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

De N-VA wil u zoveel mogelijk controle geven over het gebruik van cookies. Daarom kan u het gebruik van cookies beheren, zowel via het voorkeurenmenu als via uw browser. 

Via het voorkeurenmenu

Bezoekt u de website voor het eerst? Dan krijgt u de mogelijkheid om de cookies te aanvaarden, of via ‘Cookie-instellingen’ specifieke cookies uit te schakelen. U kan op elk moment het cookiegebruik per categorie cookie aanpassen in het voorkeurenmenu. Als u aanpassingen hebt gedaan en op de knop ‘Mijn keuze bevestigen’ hebt geklikt, worden de nieuwe instellingen opgeslagen. U zal merken dat we bij uw volgend bezoek dan uitgaan van die nieuwe cookie-instellingen. De gegevens die de N-VA eventueel via deze cookies verzamelt, zijn altijd anoniem. Op die manier zal identificatie dus nooit mogelijk zijn.

Via de browser

U kan de installatie van cookies ook beheren of weigeren via uw browserinstellingen. Cookies die al geïnstalleerd zijn op uw computer of mobiel apparaat, kan u op elk moment verwijderen.

Hoe u de instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, ga via deze links direct naar de handleiding van uw browser: Internet ExplorerMozilla FirefoxChrome en Safari.

5. Vragen of opmerkingen?

Heeft u na het lezen van deze Cookie Policy nog vragen of opmerkingen over cookies, dan kan u steeds contact opnemen met de N-VA via privacy@n-va.be.