Jammer genoeg zien we meer en meer dat Vlamingen, die nochtans de meerderheid vormen in dit land en het overgrote deel van de belastingen betalen, in hun hoofdstad bij de overheid niet terecht kunnen in hun moedertaal. Vooral door de Brusselse gemeenten wordt de taalwetgeving zeer slecht nageleefd, maar er zijn ook regelmatig problemen bij de Brusselse politie en in Brusselse ziekenhuizen.

De Brusselse politici moeten van de taalwetgeving een prioriteit maken in hun beleid. Voor de N-VA betekent meertaligheid in Brussel in de eerste plaats de naleving van de taalwetgeving en de kennis van het Nederlands. Daarom moet de taalwetgeving afdwingbaar worden en moeten benoemingen van overheidspersoneel dat niet in het bezit is van een bewijs van afdoende kennis van de tweede landstaal, effectief vernietigd worden door de Brusselse regering.