Gezondheids​zorg en welzijn

Onze bevolking veroudert snel. Minder mensen dragen bij aan het systeem, terwijl de groep mensen die meer zorgen nodig heeft, groeit. Doen we niets, dan wordt de factuur binnenkort onbetaalbaar. En dan verliezen we allemaal. 

Ziekenfondsen, ziekenhuizen, de farma-industrie, dokters en patiënten: Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen.

België is koploper in belastingen, maar laat tegelijk veel mensen in nood in de kou staan. Gehandicapten, bejaarden, probleemjongeren: meer en meer mensen worden aan hun lot overgelaten. Onaanvaardbaar in een samenleving die zichzelf beschaafd noemt. 

De Vlaamse en Waalse kijk op gezondheidszorg is compleet verschillend. Zo kiezen Vlamingen veel meer voor de huisarts en voor preventie, terwijl Wallonië sneller kiest voor het duurdere ziekenhuis. De gezondheidszorg hevelen we dus best volledig over naar de deelstaten. 

 

Gezondheidszorg en welzijn

Onderwerpen

Gezondheidszorg

De N-VA wil een verantwoorde en betaalbare gezondheidszorg, die snel en efficiënt gezond maakt. België besteedt volgens …

Welzijn

Ondanks de nood aan besparingen bleef de N-VA, samen met de Vlaamse Regering, verder investeren in de zorgsector …

Ziekenhuizen

Momenteel kosten Franstalige ziekenhuizen een pak meer dan de Vlaamse. De twaalf ziekenhuizen die systematisch …

Asbest

Meer en meer mensen worden ziek omdat ze vroeger zijn blootgesteld aan asbest. Experten voorspellen in de periode van …

Bloed geven

Wie bloed geeft, redt mensenlevens. Daarom steunt de N-VA elk initiatief dat het aantal donoren zo groot mogelijk maakt …

Drugs

Als verantwoordelijke gemeenschap moeten we de ambitie hebben om verslaving terug te dringen en verslaafden zo snel …

Alcohol

Dat overmatig alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid, staat als een paal boven water.  Het is de …

Artsen

De N-VA vecht al jaren om het beroep van huisarts aantrekkelijker te maken. De huisarts is immers het eerste …

Medicijnen

De N-VA wil de Vlaamse gezondheidszorg zoveel mogelijk stoelen op de principes van de Evidence-Based Medicine (EBM). Wat …

Vruchtbaarheid

De N-VA pleit voor een centrale registratie van elke vruchtbaarheidsbehandeling die wordt ondergaan.  De N-VA is ook …

Roken

Elk jaar sterven er wereldwijd nog miljoenen mensen door tabaksgebruik. Een aanzienlijk aantal van hen door passief mee …

Preventie

België besteedt minder aan gezondheidspreventie dan het Europees gemiddelde. Dat komt omdat de hefbomen en prikkels voor …

Orgaandonatie

In België zijn er relatief veel orgaandonoren. Toch blijven de wachtlijsten voor orgaantransplantatie aangroeien. Door …

Zelfdoding

Het beleid moet meer aandacht hebben voor de problematiek van zelfdoding. Het aantal zelfdodingen is in Vlaanderen …

Euthanasie

Euthanasie voor minderjarigen kan enkel wanneer aan verschillende bijkomende voorwaarden is voldaan. Zo is het onder …