Veiligheid en justitie

Alleen een veilige gemeenschap biedt vrijheid en vertrouwen.

Van de brandweer en de Civiele Bescherming verwachten we dat ze paraat staan om snel en efficiënt in te grijpen.

Van politie en justitie dat ze overlast, geweld en criminaliteit daadkrachtig aanpakken, vervolgen en bestraffen.

En voor onze buitenlandse veiligheid verwachten we een inzetbare en slagvaardige krijgsmacht. 

In al die terechte verwachtingen worden we nogal eens teleurgesteld.

Justitie bijvoorbeeld. Iedereen wil justitie hervormen. Al 50 jaar lang. Helaas raken Vlamingen en Franstaligen het niet eens over hoe dat precies moet gebeuren. 

Het resultaat van die decennialange stilstand? Een compleet verouderd en onwerkbaar systeem met overvolle gevangenissen, ontelbare procedurefouten, een falende strafuitvoering, ... Het is zelfs nog altijd niet mogelijk om volledig elektronisch te communiceren met de hoven en rechtbanken.

 

Veiligheid en justitie

Onderwerpen

Veiligheid

De N-VA wil alle overlast en criminaliteit – klein én groot – aanpakken. Dat vereist een doordacht veiligheidsbeleid, …

Politie

Voor onze veiligheid rekenen we op een performante politie.  Na de Dutroux-crisis zijn de politiediensten …

Justitie

Wie misdrijven begaat, moet daarvoor worden gestraft. Vandaag ontkomen criminelen vaak aan vervolging, of hoeven ze hun …

Gevangenissen

De N-VA wil komaf maken met de overbevolking in de gevangenissen. De bestaande inrichtingen moeten worden gemoderniseerd …

Gerechtelijke hervorming BHV

In tegenstelling tot wat men u wil doen geloven: het gerechtelijk arrondissement BHV werd niet gesplitst, maar …

Fraude

Fraude berokkent grote schade aan onze welvaart. De échte behoeftigen zijn daar het grootste slachtoffer van. Daarom …

DNA-databank

De N-VA pleit al lang voor een DNA-databank voor verdachten van ernstige misdaden als moord, verkrachting en terrorisme …

Privacy

De overheid mag geen Big Brother worden.  Internet- en telefoongegevens van élke burger mogen niet onbeperkt worden …

Wapens

De N-VA blijft voorstander van een strenge en duidelijke wapenwetgeving. De wapenwet heeft een dubbel doel: een …

Staatsveiligheid

De huidige werking van de Staatsveiligheid is erg onduidelijk. De bevoegde minister noch de parlementsleden hebben zicht …

Rampen

België moet sneller lessen trekt uit rampen. Het is te gek voor woorden dat het onderzoek naar de treinramp in Buizingen …

Prostitutie

De N-VA is voorstander van duidelijk afgebakende gedoogzones voor prostitutie. Het Schipperskwartier in Antwerpen, …