Door het ruimtegebruik in het verleden staat de open ruimte in Vlaanderen onder druk. Anderzijds is de ruimte ook divers en biedt dat opportuniteiten. De N-VA gaat voor een bouwshift waarbij kansen gecreëerd worden op goed gelegen plaatsen waar het aangenaam wonen en werken is.  

Een goede afstemming tussen het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid is daarbij essentieel. Verdichting en inzetten op stadsontwikkeling betekent niet dat enkel binnen de Vlaamse Ruit of in steden opportuniteiten benut kunnen worden. Ook de landelijke kernen moeten versterkt worden om zo de versnippering tegengaan.

Tegelijkertijd moet de open ruimte versterkt en gevrijwaard worden zodat er plaats is voor natuur, voor landbouw, ontspanning en ruimte om klimaatwijzigingen op te vangen. We moedigen verdere ontharding zoveel mogelijk aan, en vermijden onnodige nieuwe verharding. 

We handhaven het principe van planologische compensatie. Dat betekent dat als gemeentes van een zachte bestemming (landbouw, natuur) een harde bestemming maken (bouwgrond), dat ze op een ander grondgebied in de gemeente het omgekeerde moet doen.