Onderwijs en vorming

Het Vlaamse onderwijs behoort tot de wereldtop. Maar willen we wereldtop blijven, dan moeten we durven bijsturen.

De N-VA kiest daarbij steeds voor de leerlingen, hun leerkrachten en directies. Anders gezegd: niet de structuren, maar de mensen staan centraal.

Alle jongeren zijn anders. Daarom willen wij geen eenheidsworst, maar meer aandacht voor de talenten van elke leerling. Zowel abstracte denkers als praktische doeners moeten uitgedaagd worden op hun niveau.

Lees of bestel gratis de papieren versie van “Investeren in kennen en kunnen”, een uitgebreid dossier over de onderwijsvisie van de N-VA.

Ontvang je graag onze onderwijsnieuwsbrief? Schrijf je dan in via onderwijsbrief [at] n-va.be.

Onderwijs en vorming

Onderwerpen

Nederlands leren

De N-VA zet in op de talenkennis van de Vlaamse leerlingen. Te beginnen met het Nederlands, zeker nu meer en meer …

Spijbelen

De N-VA hecht veel belang aan het tegengaan van spijbelen. Preventie primeert daarbij, maar de strijd tegen spijbelen …

Leerkrachten en directies

De N-VA wil werk maken van een degelijk loopbaanbeleid voor het onderwijzend personeel en de directies. Zij zijn immers …

Schoolinfrastructuur

De N-VA wil degelijke scholen die multifunctioneel zijn. In het verleden is er te weinig geïnvesteerd in schoolgebouwen …

Kleuterschool en basisonderwijs

De N-VA wil alle ouders aanmoedigen hun kinderen in te schrijven in een kleuterschool. Gelukkig genieten de meeste …

Secundair onderwijs

Het Vlaams secundair onderwijs scoort internationaal uitstekend. Maar de samenleving evolueert, net zoals leerlingen en …

Buitengewoon onderwijs

Zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs kunnen perfect naast elkaar bestaan. Ze vullen mekaar aan en hebben elk …

Hoger onderwijs

Iedereen wint bij een juiste studiekeuze: de studenten zelf, de universiteit én de samenleving. De N-VA pleit dan ook …