We zijn solidair met wie het echt nodig heeft en streng voor wie de sociale zekerheid en bijstand misbruikt. We bekijken op regelmatige basis of een rechthebbende nog wel voldoet aan de voorwaarden van zijn uitkering of premie, zodat de ondersteuning maximaal wordt ingezet voor wie het echt nodig heeft. Met nieuwe technieken zoals datamining en datamatching pakken we sociale fraude actief aan. Ook domiciliefraude sporen we actief op in de sociale bescherming en onderzoeken de mogelijke samenwerking met de private sector. Fraude door werkgevers, zorgverstrekkers, zorginstellingen, enzovoort wordt ook actief opgespoord en beteugeld.