Sociale fraude

Sociale fraude tast het draagvlak van onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid aan. Daarom moeten we ook hard ertegen optreden.

Wie écht hulp nodig heeft, moeten we veel beter bijstaan. Maar de middelen komen nu helaas niet altijd bij hen terecht. Mensen die misbruik maken van de sociale zekerheid, ontvangen onrechtmatig hulp. En daar zijn de echte hulpbehoevenden het slachtoffer van.

Daarnaast is er het verkeerd gebruik van de sociale zekerheid. Soms hebben mensen recht op een uitkering, ook al hebben ze die niet echt nodig. Wie zich slim laat adviseren, ontdekt legale achterpoortjes in de doolhof van regels en voorwaarden.

OCMW’s moeten grondig onderzoeken of de aanvrager van een leefloon echt onvoldoende middelen heeft. Ook in het land van herkomst, als de aanvrager een vreemde nationaliteit heeft. 

 

Sociale fraude