De N-VA zet in op de talenkennis van de Vlaamse leerlingen. Te beginnen met het Nederlands, zeker nu meer en meer leerlingen thuis een andere taal spreken. Om Nederlandse taalachterstand tijdig op te vangen organiseert Vlaanderen taalscreenings in elke derde kleuterklas. Voor ons dient die screening uitgebreid te worden naar iedereen die later in het onderwijs instroomt. Ook verlaagden we de leerplichtleeftijd naar vijf jaar om alle kleuters vroeger in een Nederlands taalbad te trekken. Om nog meer in te zetten op een goede start, pleiten we voor een verlaging van de leerplichtleeftijd naar drie jaar.

Ook voor vreemde talen moet de lat hoger liggen. Want naast een diploma is talenkennis de beste garantie op een mooie toekomst.