Meer doen met minder middelen: dat is het motto van de N-VA. Efficiëntie is namelijk cruciaal als de overheid schulden wil wegwerken en begrotingstekorten wil tegengaan.

De N-VA wil een doorgedreven administratieve vereenvoudiging. De berg paperassen moet kleiner. Wie vragen heeft, moet zoveel mogelijk bij één loket terechtkunnen. De Vlaamse overheid past dit principe steeds meer toe.

Wanneer de administratie via het internet gebeurt, bespaart dat gezinnen, bedrijven én de overheid veel extra werk. Deze digitalisering moet wel verder gaan dan enkel het online aanbieden van overheidsdiensten. Het betekent ook het herdenken van de achterliggende processen. Wat voor zin heeft het immers om via het internet een aanvraag in te dienen als die nadien in tienvoud wordt afgeprint en verspreid binnen de overheid? Die efficiëntie creëert gelijktijdig ruimte om ook de persoonlijke aanspreekbaarheid van de overheid te garanderen en kwalitatief in te vullen.

De overheid kan ook efficiënter werken als we het aantal bestuursniveaus verminderen. De N-VA pleit voor drie bestuurslagen: het lokaal niveau, het Vlaams niveau en het Europees niveau. Voor de N-VA moet het provinciaal niveau verdwijnen. Hierbij wordt uitgegaan van het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel. Dit betekent dat bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau moeten worden uitgeoefend, tenzij een optreden op een hoger niveau duidelijke voordelen zou opleveren. De lokale besturen staan het dichtst bij de burger.