De N-VA ijvert er al jaren voor om de fiscale vrijstelling op het spaarboekje uit te breiden naar alle inkomsten uit intresten en dividenden. 

Met de N-VA in de federale regering werd in 2017 de eerste stap gezet. Naast de fiscale vrijstelling van intresten op het spaarboekje (tot 980 euro), betalen we niet langer belastingen op de eerste 800 euro aan ontvangen dividenden.