Begroting

Cijfers liegen niet. Met een staatsschuld die flirt met 100 procentgrens van het Bruto Binnenlands Product ( Bbp Het bruto binnenlands product omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgisch bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp) is België een van de slechtste leerlingen van de Europese klas. Alleen Cyprus, Griekenland, Ierland, Italië en Portugal doen het nog slechter.

Een overheid die haar burgers vraagt de broeksriem aan te halen, begint best bij zichzelf. In België behoren de belastingen al jaren tot de allerhoogste van de wereld. Die belastingen nog verder verhogen, ontmoedigt werkende mensen en verstikt de economie. 

De overheid moet dringend de tering naar de nering zetten. Dat kan alleen als de verschillende overheden in dit land zelf de eindverantwoordelijkheid dragen voor hun beslissingen. Dat is vandaag helaas niet het geval.

Begroting

Onderwerpen

Vlaamse begroting

Minister van Begroting Muyters slaagde erin om de Vlaamse begroting in evenwicht te brengen. Wat België, Brussel of Wallonië niet lukt, kan blijkbaar wel in Vlaanderen. En dat zelfs al vier jaar op rij.Ook in de toekomst mag Vlaanderen niet meer uitgeven dan het binnenkrijgt.

Federale begroting

De regering-Di Rupo verhoogde de belastingen met meer dan 8 miljard. Tegelijk liet ze de uitgaven nog sneller stijgen. De afspraken met Europa werden niet correct nageleefd.De N-VA wil daarom de Moesen-norm introduceren.

Staatsschuld

Sinds 2007 is de Belgische overheidsschuld, toen ruim 80 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP), weer aan het stijgen.