Begroting

Begroting

Cijfers liegen niet. Met een staatsschuld die flirt met de 100 procentgrens van het bruto binnenlands product (bbp) is België een van de slechtste leerlingen van de Europese klas. Alleen Cyprus, Griekenland, Ierland, Italië en Portugal doen het nog slechter.

Een overheid die haar burgers vraagt de broeksriem aan te halen, begint best bij zichzelf. In België behoren de belastingen al jaren tot de allerhoogste van de wereld. Die belastingen nog verder verhogen, ontmoedigt werkende mensen en verstikt de economie.

De overheid moet dringend de tering naar de nering zetten. Dat kan alleen als de verschillende overheden in dit land zelf de eindverantwoordelijkheid dragen voor hun beslissingen. Dat is vandaag helaas niet het geval.