De N-VA wil dringend werk maken van een globaal klimaat- en energieplan. Maar de wirwar van bevoegdheden maakt een slim energiebeleid en een krachtdadig klimaatbeleid onmogelijk. Zolang de bevoegdheid voor het energiebeleid verdeeld is over de federale overheid en de Gewesten, blijft het onmogelijk om een coherente langetermijnstrategie te ontwikkelen.

De N-VA wil daarom dat het volledige energiebeleid integraal naar de deelstaten gaat. Zo kan Vlaanderen verder werken aan een verlaging van de energiefactuur, waar we dat momenteel tegengewerkt zien door een verhoging van de federale componenten in dezelfde energiefactuur.

De N-VA pleit voor een gezonde mix voor het opwekken van elektriciteit voor de gezinnen en de industrie. Radicale oplossingen, zoals het al te abrupt sluiten van kerncentrales, zijn onrealistisch. Alleen bij een pragmatische, doordachte aanpak hebben de objectieven van het EU-Klimaatplan enige kans van slagen.