Vanaf de eerste dag wordt de werkloze geactiveerd en intensief begeleid op maat naar een nieuwe baan. We hervormen de VDAB zodat ze performanter wordt in de uitvoering van haar kerntaken. We geven lokale besturen de optie om een structurele rol op te nemen in het bereiken van niet-beroepsactieven en moeilijk tot de arbeidsmarkt te begeleiden werkzoekenden. Ze hebben een geprivilegieerd zicht op de concrete mogelijkheden van de plaatselijke arbeidsmarkt. 

Zoals overal in de wereld beperken we de werkloosheidsuitkering in de tijd. We voorzien een maximum van twee jaar in functie van het aantal gewerkte jaren.

Wie nadien nog steeds geen passende job gevonden heeft, laten we niet aan zijn lot over. Voor hen voorzien we hulp op maat in de sociale bijstand, met een leefloon, een aangepaste middelentoets (waarbij we de eigen woning volledig uitsluiten) én de nodige doelgerichte activering via bijvoorbeeld tijdelijke werkervaring, budgetbegeleiding en/of gemeenschapsdienst.