Brussel heeft nood aan een toekomstplan, uitgewerkt door alle relevante actoren: de overheid, de Brusselse inwoners, Vlaanderen en Wallonië. Geen Marshallplan, maar een Mensenplan. Een plan om van Brussel een aangename stad te maken om te leven, te wonen, te werken.

Essentieel is dat de uitstroom van de jonge, werkende middenklasse wordt gestopt. De middenklasse moet terugkeren naar de stad. Zij zorgt voor arbeid en consumptie, en dus voor meer jobs, een sterkere financiële basis voor Brussel en minder armoede.

Net daarom moet de stad dringend aantrekkelijker worden gemaakt. Dat wil zeggen: een bereikbare stad, een veilige stad, een groene stad, een stad waar kinderen kunnen opgroeien. Een stad met gelijke kansen én gelijke plichten voor iedereen.