In de vorige legislatuur werd onder Jan Jambon een hele waslijst aan maatregelen getroffen om terrorisme te bestrijden. Ook binnen de Vlaamse Regering werd gewerkt aan het preventieve luik. Nooit voorheen namen regeringen een fenomeen zo serieus als toen. De dreiging is echter niet weg.

Veroordeelde terroristen komen vrij, Syrië-strijders keren terug, in Afghanistan is de taliban weer aan de macht. Terrorisme is niet weg en mag dan ook niet van de prioriteitenlijst van een federale regering verdwijnen. Nog dagelijks worden potentiële terroristen in de gaten gehouden door onze veiligheidsdiensten.

In het paars-groene regeerakkoord wordt echter geen enkele visie ontwikkeld op hoe dit fenomeen zal worden aangepakt. Men lijkt terug te keren naar de struisvogelpolitiek die jarenlang deed alsof het probleem niet bestond en dacht dat het zo wel weg zou gaan. Dat heeft niet bepaald gewerkt.

De N-VA heeft die visie wel. Door werk te maken van een meer performante justitie, doordachte migratie, blijvend inzetten op preventie en dialoog, strengere straffen, … Zo wil de N-VA ook dat veroordeelde terroristen automatisch ook hun Belgische nationaliteit verliezen. Als je bij zulke misdaden - maar ook bij de medeplichtigheid eraan of zelfs maar de intentie ertoe - je recht op de Belgische nationaliteit nog niet verliest, wanneer dan wel?