Tijdens de Zweedse regering werd onder Jan Jambon een hele waslijst aan maatregelen getroffen om terrorisme te bestrijden. Ook binnen de Vlaamse Regering werd gewerkt aan het preventieve luik om radicalisering zoveel als mogelijk te voorkomen. Nooit voorheen namen regeringen een fenomeen zo serieus als toen. 

De terreurdreiging is nog steeds zeer reëel

Ondanks deze reële dreiging werd de bestrijding van terreur jammer genoeg de voorbije legislatuur niet voortgezet, integendeel. Veroordeelde terroristen kwamen vrij, Syrië-strijders werden door de Vivaldi-regering zelf gewoon teruggehaald naar ons land, in Afghanistan is de taliban weer aan de macht en in ons land heeft onlangs nog een aanslag plaatsgevonden door een individu dat ondanks veelvuldige alarmbellen bij verschillende instanties niet tijdig kon worden opgemerkt. 

Ook inzake deze prangende problematiek is de Vivaldi-regering teruggekeerd naar het voeren van een struisvogelpolitiek waarbij men doet alsof het probleem niet bestaat en men denkt dat het vanzelf wel zal weggaan. Dit werkt uiteraard niet. De bestrijding van terreur en het voorkomen van radicalisering vereist een krachtdadige en gecoördineerde aanpak.

Het is dan ook de hoogste tijd dat de terreurdreiging terug bovenaan de politieke agenda wordt geplaatst en dat het anti-terreurbeleid van de Zweedse regering eindelijk wordt verdergezet. De N-VA blijft dan ook pleiten voor een berechting van terroristen in het land waar de delicten zijn begaan, voor een levenslang toezicht van terroristen die na het uitzitten van hun straf terug vrijkomen en voor het automatisch verlies van onze nationaliteit zodat terroristische strijders niet kunnen terugkeren naar ons land, minstens niet meer over onze nationaliteit kunnen beschikken. 

Het is voor ons onaanvaardbaar dat er miljoenen worden geïnvesteerd in het terughalen van deze IS-adepten terwijl de slachtoffers van terreuraanslagen nog steeds niet allemaal integraal werden vergoed. Er moet dan ook eindelijk prioritair werk gemaakt worden van een garantiefonds voor de slachtoffers van terreur zodat zij op een snelle en efficiënte manier kunnen vergoed worden voor de door hen geleden schade.