Jan Jambon
Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, Digitalisering en Facilitair management
Ben Weyts
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand