Meer en meer mensen worden ziek omdat ze vroeger zijn blootgesteld aan asbest.

Onder impuls van de N-VA werd het Asbestfonds hervormd en hebben alle personen die ziek werden door asbest nu recht op een vergoeding. Iedereen die gebruik maakt van het fonds, ziet af van een rechtszaak tegen de asbestbedrijven. Deze clausule dient voor ons geschrapt te worden.