Ambitieus maar realistisch, dat is het motto van de N-VA in het klimaatbeleid.

De globale uitstoot van broeikasgassen moet op termijn naar nul. Daarom steunt de N-VA de uitbouw van een Vlaams klimaatplan en de principes achter de Europese Green Deal.

Tegelijkertijd willen we dat klimaatdoelstellingen haalbaar zijn. Een realistisch klimaatbeleid is betaalbaar voor de gewone burger en gaat niet ten koste van de concurrentiekracht van onze industrie.

Innovatie en vooruitgangsoptimisme zijn de sleutel van een ambitieus klimaatbeleid. Via onderzoek ontwikkelen we efficiëntere en milieuvriendelijke technologieën.

Om de CO2-uitstoot naar beneden te halen, is meer aandacht voor goede isolatie in nieuwbouw en renovatie cruciaal. Ook op het vlak van mobiliteit valt nog veel klimaatwinst te boeken.

Als iedereen ambitie toont, kunnen we ons als Vlaanderen op de kaart zetten als klimaatregio die ook de rest van de wereld helpt om dit te bereiken.